Forbrugervalg 2017

Der er afholdt valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter til bestyrelserne i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S. Vandselskabet forsyner ca. 45.000 af kommunens borgere med drikkevand, og spildevandsselskabet transporterer og renser spildevand for ca. 83.000 borgere.

Bestyrelserne for de to vandselskaber udgøres af den samme personkreds, og der er valgt 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter. Herudover består bestyrelsen af 4 medlemmer, der er udpeget af Byrådet og efterfølgende valgt til bestyrelserne på generalforsamling i selskaberne.

Valgresultat

Der blev afgivet 275 stemmer ved forbrugervalget, og ved valgets afslutning tirsdag den 31. oktober kl. 23.59 via hjemmesiden: www.stemonline.dk/nk-forsyning var resultatet følgende:

  • Jane Nielsen, Ravnebjerg – 108 stemmer, valgt
  • Diego Gugliotta, Mogenstrup – 73 stemmer, valgt
  • Søren Skovbæk Jensen, Fodby – 66 stemmer, 1. suppleant
  • Jørgen Stange Jensen, Mogenstrup – 28 stemmer, 2. suppleant

De valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter er blevet kontaktet direkte.

Jævnfør Valgregulativets § 6.3 vil de 2 kandidater, der har fået flest stemmer, indtræde i bestyrelsen som forbrugerrepræsentant ved næstkommende generalforsamling. Kandidaten med 3. flest stemmer vil være 1. suppleant, og kandidaten med 4. flest stemmer vil være 2. suppleant.

Vi forventer, at den næstkommende generalforsamling vil finde sted ultimo januar 2018.

Resultatet af valget bliver annonceret i ugeaviserne i uge 45.

Vi ønsker tillykke med valget!