Forbrugervalg 2017

Valg af nye forbrugerrepræsentanter til NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S.
 
Til oktober 2017 skal der gennemføres ordinært valg af 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelserne for NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S. Forbrugerrepræsentanterne og deres suppleanter vælges til begge bestyrelser samtidig, og valget gælder for en fireårig periode, der starter efter en ekstraordinær generalforsamling i januar 2018.

Ved fristens udløb d. 18. september 2017 kl. 12.00 havde 4 kandidater meddelt deres kandidatur. Kandidaterne har afleveret stillerlister, der er godkendt jf. valgregulativets bestemmelser.

Kandidaterne er:

  • Jørgen Stange Jensen, Mogenstrup
  • Diego Gugliotta, Mogenstrup
  • Søren Skovbæk Jensen, Fodby
  • Jane Nielsen, Ravnbjerg

Læs mere om dem på: www.stemonline.dk/nk-forsyning/kandidater.

Sådan stemmer du
Valget vil foregå elektronisk, og der kan stemmes fra søndag den 15. oktober kl. 9.00 til tirsdag den 31. oktober kl. 23.59 via hjemmesiden: www.stemonline.dk/nk-forsyning.
For at afgive stemme skal man være forbruger i NK-Vand A/S og/eller NK-Spildevand A/S, og der skal benyttes NemID ved login på stemmeportalen.

Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en husstand, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves. Ligeledes må juridiske personer inden for egne tegningsregler afgøre, hvilken fysisk person som udøver stemmeretten vedrørende erhvervsejendomme.

Har du ikke mulighed for at afgive din stemme elektronisk hjemmefra, kan du møde op på vores hovedkontor på Ærøvej 2, 4700 Næstved i hele afstemningsperioden inden for vores normale åbningstider. Torsdag den 19. oktober 2017 og torsdag den 26. oktober 2017 vil der ekstraordinært være åbent for afstemning til kl. 18. Husk at medbringe dit NemID, da afstemningen også her foregår elektronisk.

For yderligere information, se www.nk-forsyning.dk/forbrugervalg2017.  

Forbrugervalgets afstemningsresultatet vil blive offentliggjort på denne side den 1. november 2017, og der vil blive annonceret i lokalaviserne hurtigst muligt derefter.
De valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter vil blive kontaktet direkte.
 
Relevante bilag kan hentes her:
• Valgregulativ
• For kandidater – vejledning og tips
• Rettigheder og forpligtelser for bestyrelsesmedlemmer
• Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber
• Vedtægter for NK-Spildevand A/S
• Vedtægter for NK-Vand A/S
• Spørgsmål og svar
• Stillerliste