Ledningsanlæg fra Mogenstrup til Snesere

IKKE ONLINE

Oprettet: 25. Juni. 2015

NK-Forsyning A/S er startet på anlægsarbejderne med etablering af ledningsanlæg fra Mogenstrup til Snesere.

For NK-Spildevand A/S omfatter arbejdet ledningsanlæg og pumpestationer for nedlæggelse af Tappernøje rensningsanlæg og afskæring af spildevandet herfra via Snesere og Blangslev til Mogenstrup og herfra videre til Næstved Centralrenseanlæg.
Arbejdet gennemføres for at forbedre natur- og miljøforholdene i vandløb i oplandet til og i selve Præstø Fjord.

For NK-Vand A/S omfatter arbejdet ledningsanlæg for etablering af ny vandforsyning til Brøderup Vandværk.
Arbejdet gennemføres for at sikre en bedre vandforsyning af brugere under Brøderup vandværk.

Endelig nedlægges der i forbindelse med arbejdet 2 stk. IT-trækrør for Næstved Kommune.

Aktuel information
16.11.2015
Mogenstrup Parkvej. Fra onsdag den 18. november og frem til fredag den 27. november vil indkørsel fra Præstø Landevej til Mogenstrup Parkvej være spærret. Der er mulighed for udkørsel fra Mogenstrup Parkvej.
21.09.2015
Der er aftalt, at Lovvej åbnes for trafik i begge retninger efter arbejdstids ophør (ca. 16.00) i dag mandag den 21. september 2015.
Lysreguleringen i drifts sættes ikke pt. Vi afventer, at ledningsanlægget er længere væk fra krydset. Der er skiltet med vigepligt fra Lovvej ud i Præstø Landevej.
Vi beklager de gener arbejdet har givet og den meget længere tid arbejdet har taget.
Sidstnævnte skyldes det utal af ukendte ledninger og deres placering som der truffet under arbejdet, samt ventetid for undersøgelse og omlægning af disse.

31.07.15:
Arbejdet på Præstø Landevej forventes at nå til helleanlægget ved lyskrydset onsdag den 5. august. Dette betyder, at Lovvej fra Præstø Landevej til Mogenstrup Parkvej vil være spærret for al kørende trafik. Gående og cyklister vil kunne passere.
15.07.15:
Den 20. juli starter arbejdet på Præstø Landevej i Mogenstrup .
Eksisterende lysregulering vil blive sat ud af funktion. Der sættes ny midlertidig lysregulering op, der også omfatter arbejdsstedet.
Der vil samtidig blive spærret for udkørsel fra Lovvej til landevejen. Der er omkørsel via Mogenstrup Parkvej.
Arbejdet omkring lyskrydset forventes afsluttet den 31. august.
På Lovvej:
Ultimo juli / primo august vil Lovvej fra Præstø Landevej til Mogenstrup Parkvej være helt spærret for trafik, med tilladt færdsel for gående, cyklister.

Vi forventer at være færdige i selve Mogenstrup ultimo september.

På Præstø Landevej Mogenstrup - Blangslev:
Her starter arbejder primo august.

Kontaktpersoner

Projektleder
Dan Soltau
tlf.: 55785121
mail dso@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Nielsen & Risager AS
Projektleder Alan Rasmussen
tlf.: 55720907
mail afr@nielsen-risager.dk

Landinspektøre
Landinspektørfirmaet LE34 A/S - Næstved

Entreprenører
C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S
Projektleder
Hans Henrik Olsen
tlf.: 40581201
mail hho@holboell