Renovering af vand- og kloakledninger i dele af Farimagsvej, Kæhlersbakken og Teatergade

Spildevand

Oprettet: 12. Maj. 2016

NK-Forsyning renoverer vand- og kloakledninger i dele af Farimagsvej og Teatergade, som forberedelse til det kommende Campus byggeri.

NK-Vand har udskiftet vandforsyningsledninger i dele af Farigmagsvej.

Renovering af vandforsyningsledninger i Teatergade vil ske samtidig med udskiftning af kloakledninger.

NK-Spildevand skal i Farimagsvej udskifte ledningen fra Kæhlersbakken frem til udkørslen fra p-pladsen ved stationen. I Teatergade arbejdes på strækningen fra Rampen og til Krumport. Se oversigtstegning herunder.

Arbejdet omfatter nedgravning af en ny større hovedledning, og udskiftning af stikledninger frem til skelgrænsen.

Kloakarbejdet forventes igangsat i uge 33 og forventes afsluttet december 2016.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenør C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S, der var lavestbydende ved licitationen.

Gravearbejdet planlægges udført i tre etaper:

• Etape 1 - Hjørnet af Farimagsvej/Kæhlersbakken til Rampen i perioden fra ca. den 17. august til ca. den 26. oktober.
• Etape 2 - Krydset Farimagsvej/Rampen/Teatergade lukkes i ca. 4 uger.
• Etape 3– Teatergade fra Rampen til Krumport.
Den nævnte tidsplanen kan blive ændret som følge af vejret eller andre uforudsete forhold.

De enkelte veje vil under arbejdet blive spærret for gennemkørsel.

Arbejdet vil også betyde omlægning af bustrafikken, se nærmere på www.dinoffenligetransport.dk

Aktuel information
I øjeblikket udføres de sidst arbejder på projektet. Torsdag forventes Kærlighedsstien asfalteret.

Brønd på Kæhlersbakken udskiftes. Dette arbejde blev udsat grundet åbningen af Kæhlers butik.

Der skal endvidere sættes en ny brønd på Helgesvej. Dette arbejde forventes udført i uge 1.

I Farimagsvej tæt ved Kæhlersbakken skal et par topringe på en brønd udskiftes, da de er i stykker. Dette vil desværre give kortvarige gener for trafikken.

Kontaktpersoner

Projektleder
NK-Spildevand: Tine Juhl Jørgensen tlf. 55 78 51 29 eller e-mail tjj@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Nielsen og Risager as- Byggeledelse og tilsyn Peder Gabel Madsen tlf. 55 78 00 31.

Landinspektøre
LE34

Entreprenører
C. Holbøll og Sønner A/S- Entrepriseleder Hans Henrik Olsen tlf. 40 58 12 01
Formand og projektleder - Peter Skov Jensen tlf. 24 42 19 30

Oversigtsplan
oversigsplan.pdf
plan_farimagsvej.pdf
trafikomlægning.pdf