Afskærende ledning fra Næstved Syd til Næstved Central Renseanlæg- Dæmning

Oprettet: 21. Juni. 2016

NK-Spildevand A/S etablerer ledningsanlæg fra den sydlige del af Næstved til Næstved Centralrenseanlæg.

Arbejdet omfatter etablering af Ø1600 betonledning langs Vestre Ringvej og videre langs gl. susåarm til krydsningspunkt overfor Rønnebækkens udløb.
Denne strækning er udført i 2016/2017.

Byggeri af dæmning:
I næste etape skal Gl. Susåarm og siv området krydses. I dette område er der langt ned til fast bund.
Derfor bygger vi en dæmning, som man kan grave ned igennem, når rørene skal lægges. Jo længere dæmningen kan ligge inden der graves i den, jo bedre er chancen for, at den er tæt for vand.

Som udgangspunkt fjernes dæmningen igen når rørene er lagt.Næstved Kommune overvejer pt. om dele af dæmningen skal blive liggende, som grundlag for en fremtidig gang og cykelsti mellem Appenæs og Ydernæs områderne.
Hvis det bliver til noget med stien, forsynes den med en bro over gl. Suså arm.

Vand gennemstrømningen i gl. Suså arm er allerede begrænset, idet gl. Suså kun er forbundet med havnekanalen via et mindre betonrør. Det burde derfor være uden større betydning at gl. Suså afspærres i en periode på ca. 3 måneder.

De både, som i dag fortøjes inde i gl. Suså har fået tilbudt en midlertidig bådplads i Pouls Vig fra 1. oktober 2017 til der igen er passage.

Sidste etape af arbejdet forventes udført i perioden august/september 2018 til september 2019.
Sidste etape omfatter ud over krydsning af susåen også strækningen langs Rønnebækken op til Odensevej.

Aktuel information
Arbejdet med at etablere en dæmning over gl. suså er blevet stærkt forsinket på grund af det meget våde efterår/vinter. Arbejder forventes færdigt d. 1. maj.

De bådejere, som vi har kendskab til, med både inde i gl. Suså har fået tilbud om midlertidig bådplads i Pouls Vig fra d. 1. oktober og indtil der igen er passage. Øvrige bådejere med behov for bådplads bedes rette henvendelse til os.

Nyt:
I den kommende uge åbnes for vandgennemstrømning ved gravning af omløb på Appenæssiden af spunsen.

Vi forventer at etablere en midlertidig bådebro ved spunsen.


Kontaktpersoner

Projektleder
Tine Juhl Jørgensen
NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
55785129

Rådgivere
Nielsen & Risager A/S
4700 Næstved
Per Bagger-Hansen
55720907

Landinspektøre
Landinspektørfirmaet LE34 A/S , Fiskerhusvej 43C, 4700 Næstved

Entreprenører

Oversigtsplan
oversigt_krydsning.jpg