Afskærende ledning fra Næstved Syd til Næstved Central Renseanlæg- Dæmning

Oprettet: 21. Juni. 2016

NK-Spildevand A/S etablerer ledningsanlæg fra den sydlige del af Næstved til Næstved Centralrenseanlæg.

Arbejdet omfatter etablering af Ø1600 betonledning langs Vestre Ringvej og videre langs gl. susåarm til krydsningspunkt overfor Rønnebækkens udløb.
Denne strækning er udført i 2016/2017.

Næste etape omfatter krydsning af Gl. Susåarm og siv området. I dette område er der langt ned til fast bund.
Derfor har vi bygget en dæmning, som man kan grave ned igennem, når rørene skal lægges. Dæmningen skal have lov at ligge en periode for at den bliver tæt.

Som udgangspunkt fjernes dæmningen igen når rørene er lagt.Næstved Kommune overvejer pt. om dele af dæmningen skal blive liggende, som grundlag for en fremtidig gang og cykelsti mellem Appenæs og Ydernæs områderne.
Hvis det bliver til noget med stien, forsynes den med en bro over gl. Suså arm.

Vand gennemstrømningen i gl. Suså arm er allerede begrænset, idet gl. Suså kun er forbundet med havnekanalen via et mindre betonrør. Der er etableret et midlertidigt omløb ved dæmningen for at sikrer fiskepassage og vandgennemstrømning.

De både, som i dag fortøjes inde i gl. Suså har fået tilbudt en midlertidig bådplads i Pouls Vig indtil der igen er passage.

Sidste etape af arbejdet forventes udført i perioden august/september 2018 til september 2019.
Sidste etape omfatter ud over krydsning af susåen også strækningen langs Rønnebækken op til Odensevej.

Aktuel information
Bådejere der er spærret inde bag dæmningen har fået tilbud om midlertidig bådplads i Pouls Vig indtil der igen er passage af gl. Suså.

Nyt:
Der er etableret en midlertidig bådebro med begrænset plads ved spunsen. Bådebroen kan frit benyttes. Bemærk at adgang er på eget ansvar.

Kontaktpersoner

Projektleder
Tine Juhl Jørgensen
NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
55785129

Rådgivere
Nielsen & Risager A/S
4700 Næstved
Per Bagger-Hansen
55720907

Landinspektøre
Landinspektørfirmaet LE34 A/S , Fiskerhusvej 43C, 4700 Næstved

Entreprenører

Oversigtsplan
hjemmeside_oversigtstegning.pdf