Afskærende ledning fra Næstved Syd til Næstved Central Renseanlæg- Dæmning

Oprettet: 21. Juni. 2016

NK-Spildevand A/S etablerer ledningsanlæg fra den sydlige del af Næstved til Næstved Centralrenseanlæg.

Arbejdet omfatter etablering af Ø1600 betonledning langs Vestre Ringvej og videre langs gl. susåarm til krydsningspunkt overfor Rønnebækkens udløb.
De første 600 m ledning er blevet udført ved traditionel gravning, mens ledningen under rundkørslen Vestre Ringvej/Industrivej og langs gl. susåarm er udført ved tunnelering.

Byggeri af dæmning begynder sommeren 2017:

I 2018 skal Gl. Susåarm og siv området krydses. I dette område er der langt ned til fast bund.
Derfor bygger vi en dæmning, som man kan grave ned igennem, når rørene skal lægges. Jo længere dæmningen kan ligge inden der graves i den, jo bedre er chancen for, at den er tæt for vand.

Som udgangspunkt fjernes dæmningen igen når rørene er lagt.Næstved Kommune overvejer pt. om dele af dæmningen skal blive liggende, som grundlag for en fremtidig gang og cykelsti mellem Appenæs og Ydernæs områderne.
Hvis det bliver til noget med stien, forsynes den med en bro over gl. Suså arm.

Vand gennemstrømningen i gl. Suså arm er allerede begrænset, idet gl. Suså kun er forbundet med havnekanalen via et mindre betonrør. Det burde derfor være uden større betydning at gl. Suså afspærres i en periode på ca. 3 måneder i sommeren 2018.

De både, som i dag fortøjes inde i gl. Suså har fået tilbudt en midlertidig bådplads i Pouls Vig fra 1. oktober 2017 til der igen er passage.

Aktuel information
Arbejdet med at etablere en dæmning over gl. suså er blevet forsinket på grund af det meget våde efterår.

Arbejdet med etablering af jorddæmningen fra Ydernæs siden genoptages, når der kommer en tørvejrsperiode.

På Appenæs siden slutter dæmningen på pladsen for enden af Askevænget. Krydsningen af den åbne del af gl. Suså foregår ved at der sættes spunsvægge. Dette arbejde er gået i gang og forventes at vare til ca. medio december. Der må forventes nogen gener med støj og evt. vibrationer fra arbejdet. Arbejdstid er normalt mandag til fredag kl. 7.00- 17.00.

Stien langs gl. Suså vil af sikkerhedsmæssige årsager være spærret så længe der sættes spuns. Der er etableret en sti bagom pladsen. Følg skiltningen.

De bådejere, som vi har kendskab til, med både inde i gl. Suså har fået tilbud om midlertidig bådplads i Pouls Vig fra d. 1. oktober og indtil der igen er passage. Øvrige bådejere med behov for bådplads bedes rette henvendelse til os.

Når den sidste del af spunsen sættes vil det være for farligt at passere arbejdsstedet med både. Vi forventer at Gl. susåarm lukkes for gennemsejling ca. d. 15. november.

Kontaktpersoner

Projektleder
Tine Juhl Jørgensen
NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
55785129

Rådgivere
Nielsen & Risager A/S
4700 Næstved
Per Bagger-Hansen
55720907

Landinspektøre
Landinspektørfirmaet LE34 A/S , Fiskerhusvej 43C, 4700 Næstved

Entreprenører
C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S, Lov Enghavevej 26, 4700 Næstved.
Projektleder:
Hans Henrik Olsen
40581201

Smet Group- tunnelling nv
Kastelsedijk 64
B-2480 Dessel

Oversigtsplan
oversigt_krydsning.jpg