NYT Åderupvej-Klimasikring af afskærende hovedledning langs Rønnebækken- Etape 3

Oprettet: 21. juni 2016

NK-Spildevand A/S etablerer ledningsanlæg fra den sydlige del af Næstved til Næstved Centralrenseanlæg.

Arbejdet omfatter etablering af Ø1600 betonledning langs Vestre Ringvej og videre langs gl. susåarm til krydsningspunkt overfor Rønnebækkens udløb samt langs Rønnebækken og på tværs af Åderupvej.

Denne etape af anlægsarbejdet forventes igangsat i uge 43 og forventes afsluttet med udgangen af september 2019. Anlægsarbejdet er blevet udvidet med en strækning i Åderupvej fra Åderupvej 190 til Appenæs Bygade 2. Herved kobles afløb fra Åderupvej direkte på den nye afskærende ledning.

Ledningen anlægges ved styret boring for at minimere opgravning i vejarealer mest muligt og på grund af meget stor gravedybde. Der skal sættes 3 nye brønde på strækningen. For at kunne sætte brøndene skal der etableres byggegrubber de steder.

For at mindske generne for trafik, busser og skolebørn vil arbejdet blive udført hen over sommerferien.

Åderupvej vil på grund af arbejdet blive spærret fra Appenæs Bygade 2 og frem til Åderupvej 181 i perioden d. 17. juli til ca. d. 12. september.

Der vil i hele perioden være adgang for gående og cyklister. Følg skiltning på stedet.

Busomlægning kan ses på: https://dinoffentligetransport.dk/

Det har vist sig at den borede ledning ikke ligger som den skal. På strækning er der desuden opstået et jordfaldshul i asfalten over ledningen.
Det betyder desværre at vi er nød til at grave ned til ledningen på en ca. 30 m lang strækning og rette den.
Arbejdsområdet vil blive indskrænket mest muligt.


Arbejdsperioden og dermed spærringen af Åderupvej for kørende trafik bliver grundet de opståede problemer forlænget frem til d. 28. september.

Aktuel information
NYT:

Vi fik asfalteret Åderupvej onsdag og har kunnet åbne for den kørende trafik i dag. Fortovene asfalteres i morgen fredag.


Kontaktpersoner

Projektleder
Tine Juhl Jørgensen
NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
Tlf. 55785129
tjj@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Tilsyn og Byggeledelse
Henrik Risager
Moe A/S
4700 Næstved
Tlf. 24618515

Landinspektør
Landinspektørfirmaet LE34 A/S Næstved Afdeling

Entreprenører
Hans Henrik Olsen
Holbøll AS
Lov
Tlf.40581201

Oversigtsplan
242400f115_borgerM.pdf
242400f114A_borgerM.pdf
plan_etape 3 med luftfoto.pdf