Renovering af hovedledning langs gl. Suså

Oprettet: 10. Februar. 2017

NK-Spildevand skal renovere hovedledningen langs Gl. Suså arm fra Rønnebækkens udløb til Hjarnøvej.
Arbejdet vil blive udført ved strømpeforing af ledningen, hvilket er en opgravningsfri renoveringsmetode.

Spildevandet skal overpumpes under arbejdet. Etablering af overpumpningen vil foregå fra pladsen for enden af Askevænget. For at kunne foretage overpumpningen trækkes en midlertidig rørledning i kanten af gl. Suså hen til Vestre Ringvej.

Arbejdet vil foregå efter følgende tidsplan:
Etablering af overpumpning uge 4 til 8
Forarbejder/undersøgelser uge 9 til 11
Strømpeforing uge 10 til 12
Renovering af brønde uge 13
Kontrol af udført arbejde uge 14
Afrigning af overpumpning uge 15

Arbejdet kræver at der er adgang til brøndene på hele strækningen. På en del af strækningen ligger brøndene lige uden for skel ned mod gl. Suså arm, mens nogle få ligger på privat grund.

Entreprenørfirmaet Aarsleff A/S udfører arbejdet for NK-Spildevand.

Aktuel information
Forventet tidsplan for strømpeforing af de enkelte etaper kan ses herunder. Regnvejr kan betyde at planen ændres.

Mandag d. 6. marts begynder strømpeforing af de første strækninger ved Drejøvej.

Der er uddelt nærmere information om arbejdet til beboerne i området.

Kontaktpersoner

Projektleder
Tine Juhl Jørgensen e-mail: tjj@nk-forsyning.dk og telefon 55 78 51 29

Rådgivere

Landinspektøre

Entreprenører
Entrepriseleder Mette Friis-Andersen, Aarsleff A/S, telefon 20 26 34 26

Oversigtsplan
oversigtstegning.pdf

Tidsplan
tidsplan_intranet.pdf