Holmegaardsvej - kloakrenovering

Spildevand

Oprettet: 27. Marts. 2017

Kloakprojekt:
Kloakledningerne i Holmegaardsvej og den sydligste del af Tørvevej frem til Villavej skal skiftes. Rørene er flere steder utætte og i dårlig stand.
De nye kloakledninger kommer til at ligge i vejen. Vi lægger en fremtidig spildevandsledning, der tilsluttes ejendommenes kloakstik. Samtidig lægger vi en noget større regnvandsledning, hvor vi tilslutter alt regnvandet fra vejen. Alle ejendomme får endvidere et regnvandsstik. De ejendomme, der har et ønske om at separere regn- og spildevand nu – kan gøre det - men det er ikke et krav.

Trafikforhold: Holmegaardsvej er en smal vej. Det bliver derfor nødvendigt at spærre vejen for gennemkørsel fra Tørvevej til Næstvedvej i hele arbejdsperioden.
Tørvevej: Når arbejdet er færdigt på Tørvevej og Holmegaardsvej Øst vil "bummen" ud for boldbanerne igen blive lukket, så der kun er gennemkørsel for busser m.v.
Medens arbejdet foregår uden for ejendommen, skal der regnes med, det ikke er muligt at parkere bilen i indkørslen. Gående adgang vil altid være muligt.

Tidsplan: Arbejdet starter 31 maj, og vi forventer at være færdig i februar 2018. Se mere deltaljeret tidsplan under Aktuel Information.

Busruterne vil være omlagt. Movia vil henvise til de ændrede busstoppesteder.

Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret. Endvidere vil vi bl.a. informere via og sammen med Fensmark Lokalråd.

Aktuel information
07.12.2017: Holmegaardsvej øst og Tørvevej er færdige. "Bummmen" ud for boldbanerne på Tørvevej er blevet lukket, så der igen kun er adgang for busser og andre med tilladelse til at passere.

Holmegaardsvej Vest: Vi arbejder os ned mod Næstvedvej med hovedkloakken. Vi forventer, at nå frem til nr. 36 i år. Udførelse af nye kloakstikledninger følger efter arbejdet med hovedkloakledningerne. Fra uge 49 sættes der kantsten og opstartes på flisebelægning på fortovene frem til Folkemusikhuset. I uge 50 udføres der asfaltbelægning frem til Folkemusikhuset. Alle ledningsgrave, vil op til jul og nytår blive lukket og maskiner og materialer, vil blive fjernet fra Holmegaardsvej. Strækningen fra Folkemusikhuset og frem til nr. 36, vil være grusvej, så derfor vil vejen også være spærret for gennemkørsel omkring jul og nytår.

Efter nytår fortsættes arbejdet mod Næstvedvej. Arbejdet genoptages den 8. januar 2018.

Under "Tidsplanen" er lagt en skitse, der viser, hvor vi forventer at arbejde de næste ca. 3 uger. Skitsen vil løbende blive revideret, som arbejdet skrider frem. I denne periode, kan der kortvarigt være spærret, uden for de enkelte ejendomme.

Frem til arbejder er færdigt på hele Holmegaardsvej, vil Holmegaardsvej være spærret. Det vil ikke være muligt, at køre igennem fra Glasværksvej til Næstvedvej.
Gående og cyklende børn til og fra skolen, vil blive ledt til stien bag ved Holmegaardsvej

Vi har nu fremsende de sidste kloakskitser. Det drejer sig om ejendommene Holmegaardsvej 13/30 til 1/4. Skitserne bedes returneres, som der står i det medfølgende brev.

Efter nytår - fra den 2. januar 2018, vil der blive udført bygningsregistrering på de sidste ejendomme. Se brevet "Orientering om udskiftning af kloakledninger i Holmegaardsvej" fremsendt den 4. maj 2017.

Vi vil samtidig, ønske alle en glædelig jul og et godt nytår og sige tak til alle for den forståelse der har været - over for entreprenør Gorm Hansens arbejde - som har skabt trafikproblemer og vanskelige adgangsforhold for alle. Vi vil gøre alt for at afslutte arbejdet hurtigst muligt, så alle får en flot vej at køre og gå på.

Kontaktpersoner

Projektleder
Bjarne Frederiksen, tlf. 5578 5124, mail bfr@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Lyngkilde A/S: Birthe Grand, tlf. 5578 3101, mail bg@lyngkilde.dk

Landinspektøre
LE34, tlf. 5572 0149

Entreprenører
Gorm Hansen & Søn, Kristian Hey, tlf. 4013 4176, mail kh@gorm-hansen.dk

Oversigtsplan
Information skilt 23.05.17 - PDF.pdf

Tidsplan
Arbejdsområde uge 49 - 52.pdf