Holmegaardsvej - kloakrenovering

Spildevand

Oprettet: 27. marts 2017

Kloakprojekt:
Kloakledningerne i Holmegaardsvej og den sydligste del af Tørvevej frem til Villavej skal skiftes. Rørene er flere steder utætte og i dårlig stand.
De nye kloakledninger kommer til at ligge i vejen. Vi lægger en fremtidig spildevandsledning, der tilsluttes ejendommenes kloakstik. Samtidig lægger vi en noget større regnvandsledning, hvor vi tilslutter alt regnvandet fra vejen. Alle ejendomme får endvidere et regnvandsstik. De ejendomme, der har et ønske om at separere regn- og spildevand nu – kan gøre det - men det er ikke et krav.

Trafikforhold: Holmegaardsvej er en smal vej. Det bliver derfor nødvendigt at spærre vejen for gennemkørsel fra Tørvevej til Næstvedvej i hele arbejdsperioden.
Tørvevej: Når arbejdet er færdigt på Tørvevej og Holmegaardsvej Øst vil "bummen" ud for boldbanerne igen blive lukket, så der kun er gennemkørsel for busser m.v.
Medens arbejdet foregår uden for ejendommen, skal der regnes med, det ikke er muligt at parkere bilen i indkørslen. Gående adgang vil altid være muligt.

Tidsplan: Arbejdet starter 31 maj 2017, og vi forventer at være færdig i april 2018. Se mere deltaljeret tidsplan under Aktuel Information.

Busruterne vil være omlagt. Movia vil henvise til de ændrede busstoppesteder.

Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret. Endvidere vil vi bl.a. informere via og sammen med Fensmark Lokalråd.

Aktuel information
05.03.2018: Holmegaardsvej øst og Tørvevej er færdige.

Holmegaardsvej Vest: Strækningen frem til Folkemusikhuset er asfalteret.
Hovedkloakken er udført frem til nr. 10.
Kloakstikledningerne er udført frem til nr. 7/24.
Vi kæmper stadig med frosten. Vi havde håbet på, at kunne udføre asfaltbelægning frem til skolens P-plads i uge 10. Men vi har stadig dagsfrost og nu er jorden frossen ca. 0,5 m ned. Vi sætter kantsten, så snart det er muligt vejrmæssigt og håber på frosten forsvinder, så det også er muligt at regulere gruset på vejen og asfaltere.
Når tøvejret sætter ind og sneen smelter, vil vejen blive opkørt. Vi vil gøre hvad vi kan, så det til stadighed er muligt at køre frem til sin ejendom i bil.

For de beboere der bor på Chr. Winthersvej, vil det snart ikke være muligt at komme til og fra Næstvedvej. Det bliver nødvendigt, at køre ind fra Glasværksvej, medens det sidste stykke af hovedkloakken frem til Næstvedvej er udført.

Under "Tidsplanen" er lagt en skitse, der viser, hvor vi forventer at arbejde de næste ca. 3 uger. Skitsen vil løbende blive revideret, som arbejdet skrider frem. I denne periode, kan der kortvarigt være spærret, uden for de enkelte ejendomme.

Frem til arbejder er færdigt på hele Holmegaardsvej, vil Holmegaardsvej være spærret. Det vil ikke være muligt, at køre igennem fra Glasværksvej til Næstvedvej.
Gående og cyklende børn til og fra skolen, vil blive ledt til stien bag ved Holmegaardsvej. Vær opmærksom på de ændringer der er på stiadgangen, når vi arbejder os ned mod Næstvedvej.

Vi har fremsende de sidste kloakskitser. Det drejer sig om ejendommene Holmegaardsvej 13/30 til 1/4. Skitserne bedes returneres, som der står i det medfølgende brev.

Der er blevet udført bygningsregistrering på de sidste ejendomme. Se brevet "Orientering om udskiftning af kloakledninger i Holmegaardsvej" fremsendt den 4. maj 2017.


Kontaktpersoner

Projektleder
Bjarne Frederiksen, tlf. 5578 5124, mail bfr@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Lyngkilde A/S: Birthe Grand, tlf. 5578 3101, mail bg@lyngkilde.dk

Landinspektør
LE34, tlf. 5572 0149

Entreprenører
Gorm Hansen & Søn, Kristian Hey, tlf. 4013 4176, mail kh@gorm-hansen.dk

Projekttegninger
Gl. billeder Holmegaardsvej.pdf

Tidsplan
Arbejdsområde uge 10 - 13.pdf