Klimasikring af kloak - Odensevej til Birkehegnet

Oprettet: 07. April. 2017

NK-spildevand etablerer ny Ø900 beton kloakledning langs Rønnebækken på strækningen fra Odensevej til Birkehegnet. Arbejdet i gang sættes, da den eksisterende ø300 ledning ikke længere kan følge med.

Arbejdet er en del af den nye afskærende hovedledning, som er ved at blive lagt langs gl. Suså ud til Næstved Centralrensningsanlæg.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Holbøll A/S, der var lavestbydende ved licitationen.

Ledningen vil blive udført ved traditionel gravning.

Der vil i arbejdstiden være støj og kørsel med entreprenørmaskiner.

Når arbejdet udføres vil dele af stisystemet ikke kunne benyttes, men der vil blive etableret og anvist, alternative veje til gående og cyklende, så generne begrænses mest muligt.

Arbejdet vil starte i maj 2017 og forventes færdigt ved udgangen af nov. 2017.

Arbejdstiden er normalt fra 7 til 17 fra mandag til fredag.

Aktuel information
Næstved Kommune har besluttet at gå i gang med etablering af rundkørsel på hjørnet af Parkvej/Dyssegårdsvej i uge 30.
Det betyder at vi har måtte fremrykke krydsningen af Parkvej. Dette arbejde er netop afsluttet.

Kloakarbejdet på Rønneparken er afsluttet. Der forventes udlagt asfalt i august måned.

Arbejdet langs Rønnebækken forløber godt og er lidt forud for tidsplanen.

I næste uge (29) begynder reguleringsarbejder for udjævning af Rønnebækkens fald på strækningen fra Odensevej til stibroen.
Dette arbejde udføres i samarbejde med Næstved Kommunes vandløbsafdeling.

Overordnet tidsplan for hele arbejdet:
Etape 1:
Odensevej til gangbro over Rønnebækken og Rønneparken.
Medio maj til primo august.

Etape 2: Gangbroen til Parkvej
Primo august til ultimo oktober.

Etape 3: Krydsning af Parkvej til hovedsti ud for Birkehegnet
Ultimo juni til november.

Kontaktpersoner

Projektleder
Tine Juhl Jørgensen email: tjj@nk-forsyning.dk telefon 55 78 51 29

Rådgivere
Nielsen og Risager a/s
Byggeledelse og tilsyn Per Bagger-Hansen

Landinspektøre

Entreprenører
Holbøll A/S
Entrepriseleder Hans Henrik Olsen
telefon 40 58 12 01

Oversigtsplan
oversigtsplan_web-udg.pdf