Kloakrenovering Vadestedet

IKKE ONLINE

Oprettet: 21. december 2017

I forbindelse med klimasikring af Næstved by, har NK Spildevand A/S besluttet at renovere de eksisterende kloakledninger i hhv. Vadestedet, samt dele af Åderupvej og Ærøvej. Vi giver ledningerne et bedre forløb, som vil formindske risikoen for opstuvning i kældre og på terræn, ved kraftig regn, længere oppe i systemet.

Arbejdet omfatter nedgravning af en ny og større hovedledning, samt udskiftning af stikledninger frem til skelgrænsen.

Arbejdet igangsættes i oktober måned 2017 og forventes afsluttet i januar 2018. Anlægsarbejdet udføres af entreprenør Holbøll A/S.

Gravearbejdet starter på Kanalvej op gennem Vadestedet til Åderupvej, hvorefter det fortsætter og afsluttes i krydset Åderupvej/Ærøvej.

•Ved gravearbejder på Kanalvej, spærrer vi kortvarigt, eller har et spor åbent.
•Ved gravearbejder på Vadestedet, spærrer vi for gennemkørsel, men tillader beboerkørsel.
•Ved gravearbejder på Åderupvej og Ærøvej, spærrer vi for køretøjer, dog holdes der åbent for cyklister og fodgængere.

Se vedlagte tegning over gravearbejdet i området.

Arbejdet vil også betyde omlægning af bustrafikken i en periode, se nærmere på www.dinoffenligetransport.dk

Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre.

Aktuel information
06/06 2018
I uge 23 bliver vi færdige med den sidste reetablering i området.

I efteråret 2018 kommer vi tilbage og lægger slidlag på vejen.

08/01 2018
Grundet et stort pres på trafikken i morgen- og eftermiddagstimerne på Åderupvej efter spærring for gennemkørsel, åbnes Katholmvej midlertidigt for gennemkørsel. Derved kan billister på Åderupvej køre ad Katholmvej og Kanalvej ind mod bymidten, og forhåbentlig letter det trafikken på Åderupvej og krydset Åderupvej/Vestre Ringvej.

21/12 2017
Vi er blevet lidt forsinkede pga. problemer på Kanalvej, vi forventer at afslutte gravearbejdet februar 2018.

Vi spærrer Åderupvej mellem Vadestedet og Ærøvej i perioden d. 8/1 2018 - 1/3 2018.

I starten af perioden vil det kun være krydset Vadestedet/Åderupvej der er spærret, hvor man stadig kan komme ned ad Ærøvej fra Åderupvej. I takt med gravearbejdets fremdrift, vil krydset Åderupvej/Ærøvej også blive spærret.

Kontaktpersoner

Projektleder
Heidi Nørgaard
NK-Spildevand A/S
55785122

Rådgivere
Per Bagger-Hansen
MOE A/S
55720907

Landinspektør
Jannik Jessen, LE34 Næstved

Entreprenører
Claus Moll
Holbøll A/S
40581201

Oversigtsplan
Infotavle.pdf