TV-inspektioner, spuling og opmåling af brønde

Spildevand

Oprettet: 17. april 2018

NK-Spildevand gennemfører i perioden april – december 2018 en registrering af kloaksystemet i udvalgte områder af NK-Spildevands forsyningsområde.

Registreringen omfatter opmåling af brønde, rensning af kloak-ledninger med højtryksspuling og TV-inspektion af kloakledninger.
I den forbindelse vil der ske fritlægning af brønde og udskiftning af dæksler.
TV-inspektioner og spuling udføres på hovedledninger og ikke på stikledninger.

Registreringen sker for at får et overblik over ledningernes tilstand, og for at kvalitetssikre oplysninger om størrelse af ledninger og placering af brønde. Oplysningerne bruges til at udarbejde en saneringsplan for kloaknettet.

Perioder for de enkelte arbejder:
Fritlægning af brønde og udskiftning af dæksler: Afsluttet
Opmåling af brønde: Afsluttet
Spuling og TV-inspektioner: april - december 2018

Aktuel information
TV-inspektion og spuling af udvalgte kloakledninger i Glumsø og Fensmark.

Kontaktpersoner

Projektleder
Marianne Andersen
NK-Spildevand
55 78 51 25
man@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Jan Christensen
MOE A/S
55 78 00 46

Landinspektør
LE34 Næstved

Entreprenører
Hrj Service
Arkil
Norva24
Vest Slam
Tom's Kloakservice
Kaj's TV-inspektion
Rico's TV inspektion