Kloakrenovering Præstøvej

Spildevand

Oprettet: 10. august 2018

Den eksisterende kloakledning på Præstøvej, mellem Vor Frue Skole og Odinsvej, er i dårlig stand og skal udskiftes. Renoveringen af ledningen vil mindske risikoen for tilstopning af ledning, samt opstuvning i kældre og på terræn, ved kraftig regn.

Arbejdet omfatter nedgravning af ny hovedledning i vejen, samt udskiftning af stikledninger frem til skelgrænsen. Gravearbejdet starter ved Præstøvej 29 (Vor Frue Skole) og afsluttes ved Præstøvej 47 (ved Odinsvej).

Arbejdet forventes igangsat d. 20. august og forventes afsluttet i november 2018.

Trafikale konsekvenser
• Præstøvej vil være spærret for gennemkørsel i hele graveperioden, men åbent for cyklister og fodgængere.
• Omkørsel for køretøjer af Gallemarksvej og Indre Vordingborgvej
• Spærringen vil flytte sig langs strækningen, i takt med gravearbejdet. Indkørsler til Præstøvej vil blive spærret i korte perioder, beboerne vil blive varslet inden.
• Krydset Præstøvej/Peder Syvs vej vil være midlertidigt spærret for køretøjer i en kort periode, men åbent for cyklister og fodgængere.
• Krydset Præstøvej/Gallemarksvej/Odinsvej vil være midlertidigt spærret for køretøjer i en weekend, men åbent for cyklister og fodgængere. Berørte beboere vil blive varslet om dette, inden der spærres.

Der vil blive lagt stor vægt på at gravearbejdet indespærres med byggepladshegn, så det er sikkert at passere for cyklister og fodgængere – store som små.

Der vil som udgangspunkt ikke komme spærring af fælles indkørsel til Præstøvej 37A, 37B og 39, højst nogle timer og med forudgående varsel.

Arbejdet vil også betyde omlægning af bustrafikken i en periode, se nærmere på www.dinoffenligetransport.dk

-Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre.

Aktuel information
Anlægsarbejdet har opstart d. 20. august 2018

Vi er færdige med anlægsarbejdet og vejen er igen åben for trafik.

Der vil blive lagt slidlag på foråret 2019.

Kontaktpersoner

Projektleder
Heidi Nørgaard
NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
55785122
hwn@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Anna Maria Jonsdottir
MOE A/S
55720907
amjo@moe.dk

Landinspektør
Jannik Jessen, LE34

Entreprenører
Hans Henrik Olsen
Holbøll A/S
55764548
hho@holboell.dk

Projekttegninger
Skilt Præstøvej.pdf