Brøndrenovering Mindegabet, Karrebæksminde

Spildevand

Oprettet: 14. august 2018

De eksisterende kloakbrønde på Mindegabet, er i dårlig stand.

De gamle betonbrønde bliver udskiftet med nye plastbrønde, for at mindske udsivning af spildevand samt indsivning af grundvand i kloaksystemet, og samtidig gøre det muligt at strømpefore de offentlige stikledninger. Det er der ikke mulighed for i dag uden opgravning, da brøndene er meget små.

Gravearbejdet omfatter lokal grundvandssænkning, samt opgravning og udskiftning af 10 offentlige brønde på Mindegabet. Anlægsarbejdet vil blive udført af entreprenørfirmaet Arkil A/S, og det forventes igangsat i uge 37 og afsluttet i oktober måned 2018.

Da det er et sommerhusområde, hvor husene ligger tæt og vejene er smalle, vil gravearbejdet påvirke adgangsforholdene for den kørende trafik, men der vil altid være muligt for fodgængere og cyklister at passere arbejdsstedet. Indkørsler til de enkelte ejendomme ved gravearbejdet, vil blive spærret i korte perioder, hvor beboerne vil blive varslet inden.

-Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre.

Aktuel information
Anlægsarbejdet igangsættes i uge 37 og afsluttet i oktober måned 2018.

Kontaktpersoner

Projektleder
Heidi Nørgaard
NK Spildevand
55785122
hwn@nk-forsyning.dk

Rådgivere

Landinspektør

Entreprenører
Peter Brauer Andersen
Arkil A/S
24285254
pba@arkil.dk

Projekttegninger
Tegning over brøndrenoveringen.pdf