Kloakering Førslev

Spildevand

Oprettet: 17. September. 2018

Separat kloakering af 15 ejendomme. Området er i dag fælleskloakeret. Ejendommene har dermed ret til afledning af både regn- og spildevand. Desuden er der tilsluttet større drænoplande som har en hævdvunden ret til afledning af drænvand til systemet. Det eksisterende ledningssystem er af meget ringe stand, hvorfor der skulle etableres nyt både regnvands- og spildevandssystem.
Der skal etableres lokal rensning af spildevandet med nedsivningsanlæg 40 PE.

Aktuel information
17-09-18
Arbejdet er overdraget til entreprenørfirmaet JM Byg, som stater arbejdet i uge 38 ved areal syd for Førslev
08-10-18
Der vil være adgang for kørende og gående til tirsdagens kirkekoncert.
05-12-18
Der skal ændres på brønde og ledninger ved Førslevvej 33, hvor der vil være spærret for trafik 2-3 dage i næste uge.
Vi forventer, at der vil blive asfalteret på Førslevvej inden jul.
De sidste arbejder ved førslevvej 38 og 40, samt etablering af nedsivningsanlægget vil først igangsættes efter nytår.

Kontaktpersoner

Projektleder
Dan Soltau tlf.: 55785121 E-mail: dso@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Rambøll,
Projektleder Christian Fjord-Larsen, CRF@ramboll.dk, 51615768

Landinspektøre
Skel.dk, Gitte Lysehøj, gl@skel.dk, 22455805

Entreprenører
JM Byg - Jørgen Møller Kyse
Jørgen Møller, jm@jm-byg.dk, 40828900
Gorm Møller, gorm@jm-byg.dk, 22238970