Kloakering Holløse

Spildevand

Oprettet: 17. September. 2018

Separat kloakering af 30 ejendomme. Området er i dag fælleskloakeret. Ejendommene har dermed ret til afledning af både regn- og spildevand. Desuden er der tilsluttet større drænoplande som har en hævdvunden ret til afledning af drænvand til systemet. Det eksisterende ledningssystem er af meget ringe stand, hvorfor der må etableres nyt både regnvands- og spildevandssystem.
Der skal etableres lokal rensning af spildevandet med Bio Kube anlæg 100 PE.

Aktuel information
17-09-18
Arbejdet er overdraget til entreprenørfirmaet Holbøll a/s, som stater arbejdet i uge 39 ved Ladbyvej.
27-09-18
Entreprenøren har oplyst, at der arbejdes på Ladbyvej frem til ca. 1. nov. Derefter Øllerupvej 1-12 til ca. 1. dec. Øllerupvej fra Ladbyvej til Holløse Møllevej til ca. 20. dec.
Først efter nytår startes på Kyse Overdrevs Vej.

Kontaktpersoner

Projektleder
Dan Soltau tlf.: 55785121 E-mail: dso@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Rambøll,
Projektleder Christian Fjord-Larsen, CRF@ramboll.dk, 51615768

Landinspektøre
Skel.dk, Gitte Lysehøj, gl@skel.dk, 22455805

Entreprenører
Holbøll a/s
Hans Henrik Olsen, hho@holboll.dk, 40581201
Claud Moll, cmr@holboll.kd, 21254630