Holsted Nord - Afskærende ledninger og bassinudvidelse

Spildevand

Oprettet: 18. september 2018

Med baggrund i kommende udbygning af erhvervsområderne ved Køgevej Nord og Næstved Storcenter, samt klimasikring skal der etableres afskærende ledningsanlæg og udvidelse af bassin ved Holsted Alle.
Ved kommende byggemodning Køgevej Nord skal der etableres regnvandsbassiner i erhvervsområdet i samspil med eksisterende regnvandsbassin ved Megacenteret, afvanding af Storcentret og endelig eksisterende bassin ved Mælkevejen og Holsted Allé.
Igangværende anlægsarbejde er 1. etape af en samlet plan for regnvandsafvandingen Næstved Nord.

Aktuel information
Ingen aktuel information

Kontaktpersoner

Projektleder
Dan Soltau tlf.: 55785121, e-mail: dso@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Moe, Martin Munk, mwmu@moe.dk, 22510989
Moe, Alan Rasmussen,alfr@moe.dk, 40820907

Landinspektør
LE34

Entreprenører
Ikke valgt