Spildevandskloakering og renovering af vandledninger i Vester Egesborg

Spildevand

Oprettet: 19. december 2018

Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022 skal næsten 40 ejendomme i Vester Egeborg i 2019 spildevandskloakeres.
Spildevandet vil blive ledt til Lov via et nyt kloaksystem, som NK-Spildevand A/S etablerer.
I samme forbindelse vil NK Vand A/S, som har vandforsyningen i Vester Egesborg, renovere vandledningerne og lægge nye stik ind til berørte ejendomme.
Selve anlægsarbejdet for vand og spildevand forventes igangsat 2. kvt. 2019 og afsluttet 4.kvt. 2019/1. kvt. 2020.

Aktuel information
December 2018
Vi er nu gået i gang med projekteringsfasen og er ved at påbegynde de indledende forundersøgelser på de berørte ejendomme.

Februar 2019
Arkhus Bygningsrådgivning A/S vil fra den 7. marts 2019 foretage udvendig fotoregistrering af hovedparten af de ejendomme i Vester Egesborg, der bliver berørt af den kommende spildevandskloakering og renovering af vandledninger.
Alle berørte ejendomsejere modtager brev herom.

Kontaktpersoner

Projektleder
Lisbeth Henriksen, Telefon: 5578 5133, E-mail: lhe@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Steen Laursen fra Moe A/S, Telefon: 6155 3639, E-mail: svhl@moe.dk

Landinspektør
Gitte Lysehøj fra Skel dk, Telefon 2245 5805, E-mail: gl@skel.dk

Entreprenører