Spildevandskloakering og renovering af vandledninger i Vester Egesborg

Spildevand

Oprettet: 19. december 2018

Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022 skal næsten 40 ejendomme i Vester Egeborg i 2019 spildevandskloakeres.
Spildevandet vil blive ledt til Lov via et nyt kloaksystem, som NK-Spildevand A/S etablerer.
I samme forbindelse vil NK Vand A/S, som har vandforsyningen i Vester Egesborg, renovere vandledningerne og lægge nye stik ind til berørte ejendomme.
Selve anlægsarbejdet for vand og spildevand forventes igangsat 3. kvt. 2019 og afsluttet primo 2. kvt. 2020.

Aktuel information
December 2018
Vi er nu gået i gang med projekteringsfasen og er ved at påbegynde de indledende forundersøgelser på de berørte ejendomme.

Februar 2019
Arkhus Bygningsrådgivning A/S vil fra den 7. marts 2019 foretage udvendig fotoregistrering af hovedparten af de ejendomme i Vester Egesborg, der bliver berørt af den kommende spildevandskloakering og renovering af vandledninger.
Alle berørte ejendomsejere modtager brev herom.

August 2019
Der er afholdt licitation på anlægsarbejdet og Holbøll A/S fik opgaven.

September 2019
Der er afholdt informationsmøde 11/9 i sognehuset i Hammer. Powerpoint fra mødet er vedlagt.

Kontaktpersoner

Projektleder
Lisbeth Henriksen, Telefon: 5578 5133, E-mail: lhe@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Moe A/S:
Steen Laursen, Telefon: 6155 3639, E-mail: svhl@moe.dk

Landinspektør
Gitte Lysehøj fra Skel dk, Telefon 2245 5805, E-mail: gl@skel.dk

Entreprenører
Holbøll A/S:
Per Bagger-Hansen, telefon 9189 7693, Email: pbh@holboell.dk

Projekttegninger
Powerpoint fra informationsmødet 11092019.pdf