Strømpeforing af kloakledning under banen ved skyttemarksvej til Uffesvej/Kæhlers Vej

Oprettet: 25. januar 2019

NK Spildevand strømpeforer Ø1600 betonledning under banen ved skyttemarksvej til Uffesvej/Kæhlers Vej i perioden mandag den 28. februar – fredag den 8. februar.

Firmaet Per Aarsleff A/S udfører arbejdet.

Der er i forbindelse med arbejdet mulighed for, at der opstår lugtgener for beboerne omkring arbejdsstedet, da strømperne ved hærdning afgiver en kraftig skarp lugt, der stammer fra polyesterens styrenindhold. Styren er et organisk opløsningsmiddel, der indgår i dannelsen af polyesteren. Når strømpen er hærdet, er alt styrenen omdannet og derved bundet i polyesteren. Hærdeprocessen kan ikke løbe baglæns, og der vil derfor ikke kunne afgives styren fra en færdighærdet strømpe.

Styren har en meget lav lugtgrænse, hvilket vil sige, at man kan lugte stoffet, og derfor finde det generende i koncentrationer, der er så lave, at de ikke er sundhedsskadelige.
Styrens lugtgrænse er omkring 0,05 - 0,5 ppm (0,2 - 2 mg/m3)
Arbejdstilsynets grænseværdi for styren er 25 ppm (105 mg/m3).

Per Aarsleff A/S har løbende ladet foretage målinger i boliger i forbindelse med kloakrenoveringer.
Målingerne har vist, at der ved defekter i afløbssystemet eller ved tømte vandlåse kan trænge styren ind i boligen, hvilket kan give lugtgener. I små og dårligt ventilerede rum, er der risiko for, at der kan opbygges højere styrenkoncentrationer – i sjældne tilfælde omkring og over Arbejdstilsynets grænseværdi. Dette ses oftest i aflukkede kælderrum og toiletter med afløb, hvor vandlåsen ikke har virket. Koncentrationerne falder hurtigt når der luftes ud.

Aktuel information
Natten til tirsdag trækkes en ”støttestrømpe” i ledningen under selve banen fra Skyttemarksvej – Kæhlers Vej. Dette arbejde medfører, at Ny Præstøvej er spærret for gennemkørsel.

Tirsdag morgen føres en ny strømpe i ledningen fra krydset Uffesvej/Kæhlers vej over til Ny Præstøvej ud for Skyttemarksvej.
Mens arbejdet pågår vil Kählers Vej være spærret for gennemkørsel.

Kontaktpersoner

Projektleder
Peter Hougaard
Direkte nr. 55 78 51 30 eller mobil 29 61 17 56.
Mail: pho@nk-forsyning.dk

Rådgivere

Landinspektør

Entreprenører
Per Aarsleff A/S