NK-Forsyning skifter elforsyning til husstandspumperne på Haldagerlillevej, Ravnebjergvej, Skelskørvej, Sorøvej, Bakkevej, Fuglebjerglundvej og Haldager Mark Vej

Oprettet: 18. februar 2019

NK-Forsyning graver el-stikledninger ned til forsyning af de husstandspumper, som i dag forsynes fra ejendommenes elinstallation.

Det gør vi af 2 årsager:

1. Det er en speciel pumpe, som i dag sidder i pumpebrøndene. Den drives ved 230 V og kan kun købes ved en leverandør. Pumpen er mere end dobbelt så dyr som pumper, der kan køre på 380 V. Vi fører derfor 380 V-installationer frem til husstandspumperne for at få et friere og billigere valg af pumper, når de skal skiftes.

2. Der er ingen overvågning af husstandspumperne. Vi får først at vide, at pumpen ikke kører/kører dårligt, hvis nogen på den tilsluttede ejendom ringer til os. Ved at få vores egen eltilslutning, kan vi fremover holde øje med, hvor meget pumpen kører via timeværdier fra elmåleren. På den måde håber vi at få en mulighed for at opdage, om der er noget i vejen med pumpen, inden den havarerer, så en udskiftning er nødvendig.

Aktuel information
Alle husstande, som er berørt af udskiftningen, har fået besked pr. brev og vil blive kontaktet igen, når arbejdet når frem til deres ejendom.

Kontaktpersoner

Projektleder
Leif Nygaard
lny@nk-forsyning.dk
55 78 51 20

Rådgivere

Landinspektør

Entreprenører
El Huset Glumsø
57 64 62 17
info@elhuset-glumsoe.dk

INSTA A/S
55 75 19 19
info@insta-as.dk