Kloakrenovering Kærlighedsstien

Spildevand

Oprettet: 13. marts 2019

Den eksisterende kloakledning på Kærlighedsstien er i dårlig stand og skal udskiftes.

Kloakrenoveringen vil blive udført i ugerne 12-13-14, med opstart tirsdag d. 19. marts 2019.

Kærlighedsstien vil blive spærret for køretøjer, men åben for fodgængere i tidsrummet 6.30-18.00. Udenfor arbejdstiden vil der blive dækket op og åbnet for køretøjer.

Se vedhæftede pdf "Informationsmøde Kærlighedsstien" for yderligere info.

Gravearbejdet vil blive udført af Entreprenørfirma Holbøll A/S, og MOE A/S er Rådgivende ingeniører på projektet.

Aktuel information
d. 1/4 2019
Ledningen er nu udskiftet, og der er kommet asfalt på igen.

Vi lægger slidlag til foråret 2020.

d. 13/3 2019

Tirsdag d. 12. marts kl. 17.00 blev der afholdt Informationsmøde på VUC omkring det kommende gravearbejde. Det var en rigtig god aften med et flot borgerfremmøde, og vi havde en god dialog om projektet.

Kontaktpersoner

Projektleder
Heidi Nørgaard, NK Forsyning A/S
5578 5122
hwn@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Anna María Jónsdóttir, MOE A/S
4017 7569
amjo@moe.dk

Landinspektør

Entreprenører
Peter Skov Jensen, Holbøll A/S
2442 1930
psj@holboell.dk

Oversigtsplan
Oversigt over gravearbejde NK red.pdf
Informationsmøde Kærlighedsstien.pdf