Kloakering Nederlandsvej

Spildevand

Oprettet: 11. juli 2019

Kloakprojekt: Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022, skal dele af Nederlandsvej kloakeres. Der er ca. 10 ejendomme der skal kloakeres. I henhold til Spildevandsplanen, skal ejendommene tilsluttes i 2020. Vi forventer, at hovedparten af kloakarbejdet vil kunne udføres som "styret boring" - hvilket betyder, at der kun udføres opgravning i begrænset omfang - ved brønde, stik til ejendommene og lignende. Tidsplan: Da 3 mindre områder skal kloakeres samtidig, er de 3 områder samlet i et udbud - hvor vi forventer, at Nederlandsvej skal udføres i sommeren 2019. Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med bl.a. tidsplaner og arbejdets udførelse.

Aktuel information
28.08.2019: Vores entreprenør Jørgen Møller, har nu udført all hovedkloakledninger og kloakstik. Der mangler herefter kun udførelsen af pumpestationen ved Nederlandsvej 5 og asfalteringen af vejen samt andre retableringsarbejder.
Arbejdet forventes færdigt i starten af september.
Når arbejdet er færdigt, vil der blive sendt brev ud til alle ejere vedlagt en stikskitse, med placering for det nye kloakstik.

Kontaktpersoner

Projektleder
Bjarne Frederiksen på telefon 5578 5124, mail bfr@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Rambøll, Christian Fjord-Larsen på telefon 5161 5768, mail crf@ramboll.dk

Landinspektør
LE34, telefon 55 72 01 49

Entreprenører
JM Byg, Jørgen Møller, telefon 40 82 89 00, mail jm@jm-byg.dk