Kloakering Nederlandsvej

Spildevand

Oprettet: 11. juli 2019

Kloakprojekt: Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022, skal dele af Nederlandsvej kloakeres. Der er ca. 10 ejendomme der skal kloakeres. I henhold til Spildevandsplanen, skal ejendommene tilsluttes i 2020. Vi forventer, at hovedparten af kloakarbejdet vil kunne udføres som "styret boring" - hvilket betyder, at der kun udføres opgravning i begrænset omfang - ved brønde, stik til ejendommene og lignende. Tidsplan: Da 3 mindre områder skal kloakeres samtidig, er de 3 områder samlet i et udbud - hvor vi forventer, at Nederlandsvej skal udføres i sommeren 2019. Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med bl.a. tidsplaner og arbejdets udførelse.

Aktuel information
05.11.2019: Alt kloakarbejde, retablering af asfalt og øvrig retableringsarbejde er nu færdigt. Der mangler kun de sidste arbejder med el-tilslutning af pumpestationerne.
Der vil blive sendt brev ud til alle ejere vedlagt en stikskitse, med den endelige placering af kloakstikket.
Næstved Kommune vil i det nye år udsende påbud om tilslutning til den nye kloak og vi vil udsende faktura på tilslutningsbidrag.

Kontaktpersoner

Projektleder
Bjarne Frederiksen på telefon 5578 5124, mail bfr@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Rambøll, Christian Fjord-Larsen på telefon 5161 5768, mail crf@ramboll.dk

Landinspektør
LE34, telefon 55 72 01 49

Entreprenører
JM Byg, Jørgen Møller, telefon 40 82 89 00, mail jm@jm-byg.dk