Kloakering Ravnstrupvej

Spildevand

Oprettet: 11. juli 2019

Kloakprojekt: Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022, skal dele af Ravnstrupvej kloakeres. Der er ca. 10 ejendomme der skal kloakeres. I henhold til Spildevandsplanen, skal ejendommene tilsluttes i 2020. Vi forventer, at hovedparten af kloakarbejdet vil kunne udføres som "styret boring" - hvilket betyder, at der kun udføres opgravning i begrænset omfang - ved brønde, stik til ejendommene og lignende. Tidsplan: Da 3 mindre områder skal kloakeres samtidig, er de 3 områder samlet i et udbud - hvor Ravnstrupvej skal udføres i efteråret 2019. Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med bl.a. tidsplaner og arbejdets udførelse.

Aktuel information
28.08.2019: Vi forventer, at udsende brev til samtlige ejere der skal kloakeres i starten af september, vedlagt et forslag til placering af kloakstik til ejendommen.
Når vi kender tidsplanen for arbejdet på Ravnstrupvej mere detaljeret, vil vi oplyse det her på siden. Men vi forventer at kunne starte i midten af oktober.

Kontaktpersoner

Projektleder
Bjarne Frederiksen på telefon 5578 5124, mail bfr@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Rambøll, Christian Fjord-Larsen på telefon 5161 5768, mail crf@ramboll.dk

Landinspektør
LE34, telefon 55 72 01 49

Entreprenører
JM Byg, Jørgen Møller, telefon 40 82 89 00, mail jm@jm-byg.dk