Kloakering Ravnstrupvej

Spildevand

Oprettet: 11. juli 2019

Kloakprojekt: Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022, skal dele af Ravnstrupvej kloakeres. Der er ca. 10 ejendomme der skal kloakeres. I henhold til Spildevandsplanen, skal ejendommene tilsluttes i 2020. Vi forventer, at hovedparten af kloakarbejdet vil kunne udføres som "styret boring" - hvilket betyder, at der kun udføres opgravning i begrænset omfang - ved brønde, stik til ejendommene og lignende. Tidsplan: Da 3 mindre områder skal kloakeres samtidig, er de 3 områder samlet i et udbud - hvor Ravnstrupvej skal udføres i efteråret 2019. Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med bl.a. tidsplaner og arbejdets udførelse.

Aktuel information
05.11.2019: Der er udsendt brev til samtlige ejere der skal kloakeres, vedlagt et forslag til placering af kloakstik til ejendommen. Kloakskitsen bedes underskrives og returneres, som det fremgår af brevet.
Vi forventer at kunne starte på Ravnstrupvej ca. 1. december - vi er blevet lidt forsinket på de 2 første projekter pga. det meget regn vi har fået.
I år forventer vi, at kunne udføre alle hovedkloakledningerne. Da de bliver udført som styrede boringer, er vi ikke så afhængige af vejret. Herudover forventer vi at udføre pumpestationerne i indeværende år. De resterende arbejder - brønde og kloakstik udføres efter nytår. Afhængig af vejret, forventer vi at kunne afslutte arbejdet ca. 1. februar 2020.

Kontaktpersoner

Projektleder
Bjarne Frederiksen på telefon 5578 5124, mail bfr@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Rambøll, Christian Fjord-Larsen på telefon 5161 5768, mail crf@ramboll.dk

Landinspektør
LE34, telefon 55 72 01 49

Entreprenører
JM Byg, Jørgen Møller, telefon 40 82 89 00, mail jm@jm-byg.dk