Jørgen Jensens Vej - Renovering af vandledning

Spildevand og Vand

Oprettet: 31. juli 2019

Den eksisterende vandledning på Jørgen Jensens Vej er i dårlig stand og skal udskiftes. Det er besluttet at lægge en ny og større vandledning på strækningen, samt udskifte alle tilhørende vandstik til ejendommene.

Arbejdet omfatter nedgravning af ny hovedledning i vejen, samt udskiftning af stikledninger frem til skelgrænsen.

Ledningsarbejdet starter i krydset ved Jørgen Jensens Vej og Hvedevænget, fortsætter ned af Jørgen Jensens Vej til Kalbyrisvej. På Kalbyrisvej skal der graves fra nr. 61, frem til Viadukten. Se vedhæftede tegning af gravearbejdets omfang.

Arbejdet forventes igangsat i uge 33 og afsluttet januar 2020.

Der vil være trafikale konsekvenser ved ledningsarbejdet, se nedenstående punkter. Arbejdet udføres i etaper så ikke alle spærringer vil være tilstede på samme tid.

• Krydset Jørgen Jensens Vej/Hvedevænget holdes åbent, men enkelte vejbaner vil være spærret midlertidigt.
• Jørgen Jensens Vej spærres i den ene vognbane ca. 100m af gangen, og den anden vognbane ensrettes indenfor arbejdsområdet. Arbejdsområdet vil flytte sig langs strækningen, i takt med ledningsarbejdets fremdrift.
• Indkørsler til Jørgen Jensens Vej og Kalbyris vil blive spærret i korte perioder, beboerne vil blive varslet inden.
• På Kalbyrisvej spærres begge vejbaner ved Viadukten i en periode, og ensretning ophævet midlertidigt på Banely.
• Senere flyttes vejarbejdet på den anden side af Jørgen Jensens Vej, hvor den ene vejbane spærres og der opsættes midlertidig lysregulering.

Arbejdet vil også betyde omlægning af bustrafikken i en periode, se nærmere på www.dinoffenligetransport.dk

Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre.

Aktuel information
13/01 2020
I forbindelse med renovering af vandledninger på Kalbyrisvej, er der opstået uforudsete udfordringer i vejen. Vi er derfor nødsaget til at spærre for gennemkørsel for køretøjer og cyklister i begge vognbaner på Kalbyrisvej, mellem Havevej og Solbakkevej. Dette sker i perioden onsdag d. 15/01 2020 - fredag d. 31/01 2020, i tidsrummet 7.00 - 16.00 på hverdage. Omkørsel af Havevej/Agervej/Solbakkevej.
Fortovet er åbent for fodgængere i hele perioden.
Se under projekttegninger.

06/12 2019
Vi er nu kommet så langt på Kalbyrisvej at vi åbner spærringen af begge vognbaner, og fortsætter længere op ad vejen.

I den forbindelse spærrer vi for indgangen til Havevej fra mandag d. 9/12 2019 - d. 20/12 2019, samt d. 6/1 2020 - 31/1 2020. Der vil være åbent mellem jul og nytår.

På Kalbyrisvej vil det denne gang kun være den ene vejbane der er spærret for køretøjer, og der vil blive sat lyssignal op.

13/11 2019
Spærringen af Kalbyrisvej udsættes til uge 47.
Grunden til dette er at vi er stødt ind i komplikationer i forbindelse med færdiggørelsen af gravearbejdet på Jørgen Jensens Vej.

07/11 2019
Vi er nu snart færdige på Jørgen Jensens Vej og kan fortsætte på Kalbyrisvej. Vi spærrer Kalbyrisvej i begge vejbaner ved Viadukten fra d. 13/11. Senere flyttes vejarbejdet på Kalbyrisvej om på den anden side af Jørgen Jensens Vej, hvor vi spærrer den ene vejbane og opsætter lysregulering.
Se vedhæftede informationsbrev med tegninger over planlagte spærringer. Brevet ligger under "Projekttegninger".

31/7 2019
Vi forventer opstart af anlægsarbejdet i uge 33 og afsluttet i januar 2020.

Kontaktpersoner

Projektleder
Heidi Nørgaard, Projektleder
NK Forsyning
55785122
hwn@nk-forsyning.dk

Steen Rasmussen, Driftleder
NK Forsyning
55785172
sra@nk-forsyning.dk

Kim Jakobsen, Montør
NK Forsyning
kja@nk-forsyning.dk
40641153

Rådgivere
Rune Hansen
Lyngkilde A/S
20423115
rha@lyngkilde.dk

Landinspektør

Entreprenører
Morten Nielsen
Arkil A/S
24629848
mon@arkil.dk

Oversigtsplan
Oversigtskort ledningsarbejder.pdf

Projekttegninger
(53)1.01.pdf
Orientering om trafikforhold på Kalbyrisvej Generel 08.11.2019.pdf
Orientering om trafikforhold på Kalbyrisvej Generelt 13.01.2020.pdf