Jørgen Jensens Vej - Renovering af vandledning

Spildevand og Vand

Oprettet: 31. juli 2019

Den eksisterende vandledning på Jørgen Jensens Vej er i dårlig stand og skal udskiftes. Det er besluttet at lægge en ny og større vandledning på strækningen, samt udskifte alle tilhørende vandstik til ejendommene.

Arbejdet omfatter nedgravning af ny hovedledning i vejen, samt udskiftning af stikledninger frem til skelgrænsen.

Ledningsarbejdet starter i krydset ved Jørgen Jensens Vej og Hvedevænget, fortsætter ned af Jørgen Jensens Vej til Kalbyrisvej. På Kalbyrisvej skal der graves fra nr. 61, frem til Viadukten. Se vedhæftede tegning af gravearbejdets omfang.

Arbejdet forventes igangsat i uge 33 og afsluttet januar 2020.

Der vil være trafikale konsekvenser ved ledningsarbejdet, se nedenstående punkter. Arbejdet udføres i etaper så ikke alle spærringer vil være tilstede på samme tid.

• Krydset Jørgen Jensens Vej/Hvedevænget holdes åbent, men enkelte vejbaner vil være spærret midlertidigt.
• Jørgen Jensens Vej spærres i den ene vognbane ca. 100m af gangen, og den anden vognbane ensrettes indenfor arbejdsområdet. Arbejdsområdet vil flytte sig langs strækningen, i takt med ledningsarbejdets fremdrift.
• Indkørsler til Jørgen Jensens Vej og Kalbyris vil blive spærret i korte perioder, beboerne vil blive varslet inden.
• På Kalbyrisvej spærres den ene vejbane og der opsættes midlertidig lysregulering i krydset Jørgen Jensens Vej/Kalbyrisvej/Viadukten.

Arbejdet vil også betyde omlægning af bustrafikken i en periode, se nærmere på www.dinoffenligetransport.dk

Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre.

Aktuel information
31/7 2019
Vi forventer opstart af anlægsarbejdet i uge 33 og afsluttet i januar 2020.

Kontaktpersoner

Projektleder
Heidi Nørgaard (Projektleder)
NK Forsyning
55785122
hwn@nk-forsyning.dk

Steen Rasmussen (Driftleder)
NK Forsyning
55785172
sra@nk-forsyning.dk

Kim Jakobsen (Montør)
NK Forsyning
kja@nk-forsyning.dk
40641153

Rådgivere
Rune Hansen
Lyngkilde A/S
20423115
rha@lyngkilde.dk

Landinspektør

Entreprenører
Peter Brauer Andersen
Arkil A/S
24285254
pba@arkil.dk

Oversigtsplan
Oversigtskort ledningsarbejder.pdf

Projekttegninger
(53)1.01.pdf