Strømpeforing af kloakledning ved Herlufsholm Idrætscenter

Oprettet: 14. august 2019

NK Spildevand renoverer en større kloakledning ved Herlufsholm Idrætscenter og under banen ved Skovbrynet.

Renoveringen udføres som en strømpeforing, dvs. en foring inden i det eksisterende rør. Strømpeforingen vil blive installeret fra en opgravning ved Svømmehallen og afsluttes i en brønd på Ringstedgadesiden af banen ved Skovbrynet 1.

Der er i forbindelse med arbejdet mulighed for, at der opstår lugtgener for beboerne og andre omkring arbejdsområdet, da strømperne ved hærdning afgiver en kraftig skarp lugt, der stammer fra polyesterens styrenindhold.

Styren er et organisk opløsningsmiddel, der indgår i dannelsen af polyesteren. Når strømpen er hærdet, er alt styrenen omdannet og derved bundet i polyesteren. Hærdeprocessen kan ikke løbe baglæns, og der vil derfor ikke kunne afgives styren fra en færdighærdet strømpe.

I enkelte tilfælde har vi konstateret, at styrenen kan afgive lugt i kloaksystemet 1-2 km væk fra arbejdsområdet.

Styren har en meget lav lugtgrænse, hvilket vil sige, at man kan lugte stoffet og derfor finde det generende i koncentrationer, der er så lave, at de ikke er sundhedsskadelige.

Styrens lugtgrænse er omkring 0,05 - 0,5 ppm (0,2 - 2 mg/m3).
Arbejdstilsynets grænseværdi for styren er 25 ppm (105 mg/m3).

Per Aarsleff A/S står for udførelsen, og firmaet har i mere end 30 år arbejdet med renovering af kloakker ved foring med polyesterimprægnerede strømper.

Per Aarsleff A/S har løbende ladet foretage målinger i boliger i forbindelse med kloakrenoveringer.

Målingerne har vist, at der ved defekter i afløbssystemet eller ved tømte vandlåse kan trænge styren ind i boligen, hvilket kan give lugtgener. I små og dårligt ventilerede rum, er der risiko for, at der kan opbygges højere styrenkoncentrationer – i sjældne tilfælde omkring og over Arbejdstilsynets grænseværdi. Dette ses oftest i aflukkede kælderrum og toiletter med afløb, hvor vandlåsen ikke har virket. Koncentrationerne falder hurtigt, når der luftes ud.

Aktuel information
Arbejdet vil forgå efter følgende tidsplan:
13. – 16. august: Forberedelsesarbejder
20. – 23. august: Strømpeforing

Kontaktpersoner

Projektleder
Leif Nygaard, NK-Spildevand
Direkte: 55 78 51 20
Mobil: 29 67 53 10
Mail: lny@nk-forsyning.dk

Rådgivere

Landinspektør

Entreprenører
Per Aarsleff A/S

Oversigtsplan
Strømpeforing Herlufholm Stadion.pdf