Drikkevandet hos NK-Forsyning er fri for roe-ukrudtsmiddel

I den senere tid har der i pressen været adskillelige sager om vandværker i hvis vand, der er fundet rester af sprøjtemidlet chloridazon. På baggrund af fundene har vi i NK-Forsyning valgt at teste vores 15 aktive vandboringer og to vandværker – Hjelmsøværket syd for Ringsted og Pindsobroværket sydvest for Haslev – for rester af det gamle ukrudtsmiddel til roer.

Det har vi gjort, fordi vi hos NK-Forsyning tager forbrugersikkerhed og vandkvalitet alvorligt. Vi er derfor meget tilfredse med at kunne sige, at der ingen spor af ukrudtsmidlet er i drikkevandet i vores forsyningsområde. De ca. 45.000 forbrugere, som NK-Forsyning leverer drikkevand til, kan derfor trygt drikke deres vand med en viden om, at de har en vandkvalitet, der er helt i top.

Ukrudtsmidlet chloridazon

Pesticidet er i dag forbudt at bruge, men var i perioden fra 1960-1996 lovligt. Frem til 1996 blev ukrudtsmidlet anvendt i landbruget ved dyrkning af roer, løg og rødbeder. Nogle steder i Danmark er ukrudtsmidlet desværre sivet ned og har forurenet drikkevandsboringer med stoffet desphenyl-chloridazon, der er et nedbrydningsprodukt fra chloridazon.

Drikkevand må højst indeholde 0,1 mikrogram desphenyl-chloridazon pr. liter, men hos en række vandværker ligger tallet væsentligt højere. Danmark har 2.500 vandværker, og ukrudtsmidlet er blevet sporet i drikkevandet på et tocifret antal vandværker – og stadig flere kommer til.

Styrelsen for Patientsikkerhed slår dog fast, at man godt kan drikke vand, der indeholder mængder af sprøjtemidlet over den tilladte grænseværdi. Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i store mængder, kan det være årsag til sygdom. Alligevel er vi hos NK-Forsyning glade for, at vi leverer rent drikkevand til forbrugerne.

Du kan se analyseresultaterne af prøverne fra drikkevandet hos NK-Forsyning her.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til driftsdirektør Peter Hougaard på 55 78 51 30 eller bestyrelsesformand Helge Adam Møller på 25 45 00 98.