Gadelyset tændes kun på natsænkningsniveau

I perioden 2. maj til 15. august tændes gadelyset tændes kun på natsænkningsniveau, jævnfør "Tændplan for vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune 2014", pkt. 5.

Se tændplan her