NK-Vand tinglyser drikkevandsledninger

I de seneste år har vi i NK-Forsyning gennemgået tinglysninger på vores vandledninger med henblik på at få orden på eksisterende og manglende tinglysninger. Denne gennemgang har resulteret i, at vi har fundet et antal ikke tinglyste ledninger, som NK-Vand har skønnet vigtigt at få tinglyst.

Tinglysning er nødvendig for at sikre eller oplyse om ledningens tilstedeværelse. Det er derfor helt essentielt for NK-Vand, at alle grundejere med en ledning på deres ejendom er opmærksomme på, hvor den ligger, og at NK-Vand kan udføre drift og vedligehold af ledningen. Ledningerne kan i nogle tilfælde forsyne mange forbrugere i store områder, og derfor skal enhver beskadigelse af ledningerne undgås. Tinglysningen registreres i den digitale tingbog og sikrer, at fremtidige ejere/købere af ejendommene også bliver opmærksomme på ledningens tilstedeværelse.

Projektet laves i samarbejde med Landinspektørfirmaet LE34 A/S, der bistår os i processen og gennemfører den endelige tinglysning.

Med dette tiltag er vi et skridt tættere på forsyningssikkerheden, så vi håber, I vil samarbejde. NK-Vand er altid lydhøre, hvis ejernes oplysninger om ledningerne er anderledes end på det fremsendte materiale.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til vores kontaktpersoner Rikke Løvgren på 25 45 06 28 eller Anders Mark Jensen på 42 41 90 10.