Nye vandmålere sladrer om uregelmæssigheder

Cirka 14.500 husstande i Næstved Kommune, der forsynes med drikkevand af NK-Forsyning, kan se frem til en forbedret service. Det er en følge af de sidste års målerudskiftning til elektroniske vandmålere.

De nye målere betyder, at kunderne allerede fra i år slipper for selv at skulle aflæse deres vandmålere i forbindelse med årsaflæsningen d. 30. september. Men det betyder også, at eventuelle uregelmæssigheder fremover vil blive registreret mere præcist end i ’gamle dage’.

"De nye elektroniske vandmålere sender endnu ikke løbende data til aflæsningssystemet, men vi aflæser dem sporadisk ved af hjælp aflæsningsenheder i vores biler", forklarer Steen Rasmussen, der er driftsleder for vand i NK-Forsyning.

"Det betyder, at vi kan blive opmærksomme på mærkelige ændringer i vandforbruget hos en kunde."

Eksempelvis vil et stærkt forøget forbrug i forhold til normale tilstande indikere, at der lækker vand et eller andet sted på en ejendom. Måske i form af et toilet, der er utæt, hvilket nemt kan koste op til 500 liter pr. døgn i unødigt vandforbrug.

"Omvendt sladrer vandmåleren også om usædvanligt lave vandforbrug, og vi kan registrere, hvis en måler er – eller over en periode har været – ’tør’, fordi den ikke har kontakt med vand, hvilket f.eks. kan indikere, at der er fejl på installationen eller i selve vandmåleren", fortsætter Steen Rasmussen.

Han fortæller, at NK-Forsyning arbejder på i fremtiden at kunne fjernaflæse ved hjælp af datahjemtagning via antenner fordelt rundt i forsyningsområdet.

Sker dette, vil det blive muligt at handle hurtigere over for den enkelte kunde og dermed afbøde virkningen af uregelmæssighederne. Ofte ville NK-Forsyning ellers først opdage problemerne i forbindelse med den årlige aflæsning af vandmålerne.