Vandsektoren vinder Højesteretssag mod SKAT

8. november gav Højesteret vandselskaberne medhold i en sag mod Skatteministeriet om skat på vand for milliarder af kroner. Vandselskaberne havde stævnet staten i det, der beløbsmæssigt er historiens største skattesag.

Sagen handler om den skattemæssige værdisætning af vandselskaber og kunne være endt med en regning på op til 36 mia. kr. i ekstra skat til danskerne. DANVA og Danske Vandværker havde derfor siden 2011 sammen kæmpet på vegne af deres medlemmer og i sidste ende vandkunderne.

Vandselskaberne er hvile i sig selv-selskaber. Derfor genererer de ikke overskud. Men deres skattemæssige fradrag fastsættes ud fra en anslået værdi af deres bygninger og anlæg. Da der ikke har været handlet vandselskaber, er den reelle værdi ukendt. Det er uenigheden om måden at værdiansætte på, som vandsektoren ønskede, at Højesteret skulle tage stilling til.

Vandsektorlov skulle sikre lave priser

Én af målene med vandsektorloven var ellers, at den skulle sikre forbrugerne lavest mulige priser og vandselskaberne de bedst mulige rammer. Af lovbemærkningerne til Vandsektorloven 2009 fremgår det, at vandselskabernes skattebetaling på lang sigt forventes at være i størrelsesorden 100 mio. kr. årligt.

Forligskredsen bag vandsektorloven besluttede i 2009, at denne ikke måtte medføre en utilsigtet skattebetaling. SKAT’s beregninger om 36 milliarder kroner i ekstra vandskat viste dog, at de politiske intentioner med vandsektorloven ikke blev efterlevet af SKAT.

Skattelovgivningen var nemlig aldrig blevet udformet og implementeret, som det var ønsket og besluttet af forligskredsen bag vandsektorloven. Resultatet var en lovgivning, som gav en ekstraskat på vand i modstrid med Folketingets beslutning.

NK-Forsynings kunder slipper for ekstraregning

Som følge af den nu domfældte sag lå niveauet af udskudt skat indregnet som en opkrævningsret i NK-Forsynings årsregnskab for 2017 på lidt over 117 mio. kr.

For en almindelig husstand med et årsforbrug på 110 m3 betyder dommen, at de slipper for en ekstra opkrævning i omegnen af 3.800 kr. på spildevand og 1.300 kr. på vand, som de over en årrække skulle have betalt, hvis NK-Forsyning skulle betale den udskudte skat.

Administrerende direktør i NK-Forsyning, Steen Lindhardt, er derfor meget tilfreds med dommen. Han udtaler:

"Det er meget positivt for hele vandbranchen og de danske forbrugere, at Højesteret har underkendt SKAT’s praksis. Der er brugt mange penge på eksterne revisor, advokater og ikke mindst egne interne ressourcer på at nå til dette resultat. Det er derfor en stor sejr, at alle slipper for en ekstra skat på deres vandregning, men dog sørgeligt, at SKAT ikke har fulgt de grundliggende idéer og tanker fra politikerne, så vi havde sparet de unødvendige, føromtalte omkostninger.

Drikkevand må og skal ikke brandbeskattes!"

Hvis du vil læse mere om skattesagen, kan du gøre det på DANVA’s hjemmeside.