Vedrørende påstået ændring af vores drikkevand

Vedrørende opslaget "NYT VAND i Næstved" i Facebook-gruppen "4700 Alt Er Tilladt".

Der bliver i ovenstående opslag påstået, at der for ca. et halvt år siden skulle være blevet indført nyt vand med mindre kalk i, fordi vandværkerne anvender blødgøringsprocesser på vandværkerne.

Dette er forkert. Der finder ingen blødgøring sted på nogle af de vandværker, som drives af NK-Forsyning. Der er heller ingen planer om at indføre blødgøringssystemer, da kalkindholdet i det vand, vi leverer, i forvejen er så lavt, at det ikke kan betale sig.

Du kan finde analyserne af vores drikkevand her.

Der er heller ingen ledningsrenoveringer i gang i de omtalte områder. Selv hvis der var, ville de ikke give anledning til den kløen på kroppen, som omtales i opslaget.

I de områder, der nævnes i opslaget, leverer vi vand via en hovedmåler ved skelgrænsen til boligselskaberne. Vi ved derfor ikke, om nogle boligselskaber inde for skelgrænsen har indført en form for vandbehandling, der ændrer vandet, før det ender i hanerne ude hos deres beboere.

Med venlig hilsen

NK-Forsyning