Spørgsmål og svar

Hvornår udsendes acontoregning?
Der udsendes 4 acontorater udregnet efter forbruget året før. Raterne opkræves med 1/4 af det forventede forbrug:

1. rate udsendes i december til betaling 2. januar

2. rate udsendes i marts til betaling 1. april

3. rate udsendes i juni til betaling 1. juli

4. rate udsendes i august til betaling 1. september.

Acontorater under 50,00 kr. opkræves ikke.

OBS: NK-Forsyning er ikke en offentlig virksomhed. Hvis du har tilmeldt NK-Forsyning til e-Boks, er du derfor ikke fritaget for at modtage elektronisk post, med mindre du selv aktivt framelder dig breve fra os via e-Boks.

Hvis der sker større ændringer i dit forbrug, bedes du meddele os det, så din acontobetaling bliver så korrekt som mulig.

Hvornår skal der aflæses til årsaflæsningen?
Årsaflæsningen sker pr. 30. september.
Der fremsendes selvaflæsningskort umiddelbart før aflæsning.

Hvordan indberettes måleraflæsningen?
Din måler skal aflæses pr. 30. september.

Gå direkte til måleraflæsning

Du kan også ringe din aflæsning ind via servicetelefon på
33 41 23 03, hvor du skal indtaste oplysningerne i det indrammede felt på aflæsningskortet.

Alternativt kan også vælge at udfylde og indsende aflæsningskortet.

Husk, at det er målervisningen, der skal skrives på kortet.

Eksempel på udfyldt selvaflæsningskort:

Hvornår udsendes årsregningen?
Årsopgørelsen fremsendes først i december til betaling 2. januar. Opgørelsen indeholder tillige 1. acontorate for den nye periode.