Tændplan for vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune

Vejlys tændplaner

Teknisk Udvalg besluttede d. 15.12.2014 at ændre på den såkaldte tændingstid i samtlige byer i kommunen. Beslutningen betyder, at gadelysene i den mørke periode 15. august til 2. maj bliver tændt på fuld styrke, og ikke mere har delslukning / reduktion de første 45 minutter om eftermiddagen, når gadelyset ved solnedgang tændes.

Konkret betyder ændringerne følgende:

1.   I den mørke periode tændes gadelyset i hele kommunen ved
     solnedgang (25 lux).

2.   Kl. 22:00 sættes gadelyset på natsænkningsniveau. Det vil
      sige, at man nogle steder vil opleve, at kun hver anden lampe er.
      tændt. I andre områder er systemet indrettet sådan, at
      lysintensiteten er lidt lavere.

3.   Kl. 06:00 tændes gadelyset fra natsænkningsniveau til fuld styrke
      og forbliver sådan indtil efter solopgang, hvor gadelyset slukkes.

4.   Lørdag og søndag ved solnedgang, tænder gadelyset
      kun på natsænkningsniveau og forbliver på natsænkningsniveau
      til efter solopgang, hvor gadelyset slukkes.

5.   I perioden 2. maj til 15. august, tændes gadelyset i denne periode
      kun på natsænkningsniveau. Det svarer til det serviceniveau, der
      er beskrevet under punkt 2.

Bjarne Andreasen 19.12.2014