Organisations- og selskabsstruktur

NK-Forsyning er organiseret i 4 driftsvirksomheder.

  • NK-Vand A/S står for vandforsyning
  • NKE-Elnet A/S står for elnet
  • NK-Service A/S står for vejlys og trafiksignaler.
  • NK-Spildevand A/S står for kloakledninger, rensning af spildevand og tømning af hustanke.

Selskaberne i NK-Forsyning har fælles administration.