Årsafregning af forbrugsafgifter for vand og kloak

Årsafregning for perioden 1. oktober - 30. september året efter udsendes hvert år i december og er til betaling senest d. 2. januar.

Aconto-opkrævninger er delt i 4 rater til betaling den første hverdag i januar, april, juli og september.

Har du e-Boks, skal du kontrollere, om årsafregningen er leveret dertil. Du kan også se din årsafregning under Mine oplysninger.

OBS: NK-Forsyning er ikke en offentlig virksomhed. Hvis du har tilmeldt NK-Forsyning til e-Boks, er du derfor ikke fritaget for at modtage elektronisk post, med mindre du selv aktivt framelder dig breve fra os via e-Boks.


Tømning af trixtank/septictank: 

Betaling sker særskilt umiddelbart efter, at tømning er foretaget.