Aflæsning af vandmåler

Din måler skal aflæses pr. 30.9. hvert år

Gå direkte til måleraflæsning

Har du flere ejendomme, skal du logge på med Nem-ID. På den måde får du adgang til alle dine ejendomme.

Du kan også ringe din aflæsning ind via servicetelefonen på 
33 41 23 03, hvor du skal indtaste oplysningerne i det indrammede felt på aflæsningskortet.

Du kan også vælge at udfylde og indsende aflæsningskortet.

Husk, at det er målervisningen, der skal skrives på kortet.

EKSEMPEL PÅ AFLÆSNINGSKORT: