Aflæsning af vandmåler

Spildevandskunder hos NK-Spildevand, der får vand fra en række private vandværker*, skal aflæse deres vandmåler hvert år d. 30. september.

Vandkunder hos NK-Vand skal ikke længere årsaflæse deres måler, da NK-Vand fremover fjernaflæser de nye digitale målere.

Du kan indberette din aflæsning på 3 måder:

  • Benyt selvbetjeningsmenuen her
  • Ring 33 41 23 03
  • Indsend kortet

Kontakt os i NK-Forsyning på telefon 55 78 51 42, hvis du ikke modtager aflæsningskortet i ugen op til aflæsningen. Husk at tjekke din e-Boks og din e-mail, før du ringer.

Husk også, at det er målervisningen, der skal skrives på kortet.

EKSEMPEL PÅ AFLÆSNINGSKORT:

* Hvis du får vand fra et af følgende vandværker, modtager du intet kort fra os, da vandværket selv klarer aflæsningen: Fensmark, Gelsted, Gimlinge, Hammer, Holløse, Hyllinge, Kyse, NK-Vand (NK-Forsyning), Rislev, Sandved, Skelby, Tappernøje, Toksværd, Tornemark, Tybjerglille Bakker, Tyvelse, Vetterslev.