Bidrag til tømningsordninger

Tømning af private bundfældningstanke mv. betales årligt.

  • For ejendomme med private bundfældningstanke eller samletanke, der er omfattet af tømningsordningen, skal der betales et årligt tømningsbidrag.
  • Bidraget beregnes efter størrelsen af tanken og antal tømninger på ejendommen.