Kontraktligt medlemskab

Ejere af ejendomme i det åbne land, der accepterer tilbuddet om kontraktligt medlemskab, skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som øvrige tilsluttede. 

  • Tilslutningsbidraget vil typisk være et reduceret bidrag, da de spildevandsløsninger, der skal etableres, som udgangspunkt alene vil vedrøre ejendommens husspildevand.
  • De nærmere betingelser for medlemskabet fastsættes i den enkelte kontrakt.

Læs mere om Næstved Kommunes spildevandsplan og kontraktligt medlemskab her.