Tømning af hustank

Tømningsordningen gælder for alle ejendomme, der ligger uden for de kloakerede områder, og som ikke er tilsluttet NK-Spildevand A/S' kloaksystem.

I Næstved Kommune har omkring 4.000 private ejendomme afløb til en privat hustank.

Med tømningsordningen sikrer vi:

  • en rigtig drift af tankene, fordi vi fjerner bundfældet slam
  • at behandlingen af slammet sker på en korrekt måde
  • at fejl og mangler på tankene bliver opdaget.

Den almindelige vedligeholdelse af kloakanlægget på privat grund er ejerens ansvar og er ikke omfattet af ordningen.

Hvem tømmer tanken?

Tømning af hustanke udførers af det private entreprenørfirma FKSSlamson på NK-Spildevand A/S' vegne.

I forbindelse med tømningen tjekker entreprenøren tankens tilstand og indberetter resultatet til NK-Spildevand A/S.

NK-Spildevand A/S kan foretage stikprøvekontrol, efter at tømningerne er foretaget, for at kontrollere, at tankene er forskriftsmæssigt tømt.

Hvornår bliver tanken tømt?

Du kan finde vejledende tømningstider her, samt tilmelde dig sms-varsling for tømning her.

Kontakt NK-Spildevand A/S:

Ved Fjorden 18
4700 Næstved
Mail: spildevand@nk-forsyning.dk
Telefon: 55 78 51 00

Gitte Thuesen Demant
Mail: gtd@nk-forsyning.dk
Telefon: 55 78 51 26

Lisbeth Bruun Henriksen
Mail: lhe@nk-forsyning.dk
Telefon: 55 78 51 33
Mobil: 23 81 34 14