Regler for tømning af hustanke

En hustank skal tømmes med jævne mellemrum. Hvis den ikke bliver tømt, er der risiko for, at slam og spildevand siver ud i omgivelserne. Det betyder forurenede stoffer i vandløb og søer, og på et tidspunkt havner forureningen også i vores grundvand.

Du kan finde vores pjece om regler for tømning af hustanke nederst på siden med vores samling af pjecer.

Yderligere information om reglerne kan du læse i Næstved Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke på vores side for vedtægter og regulativer.