Kloaksystemet

Kloaksystemet i NK-Spildevand A/S' forsyningsområde består af fællessystemer, separatsystemer og spildevandssystemer.

I et fællessystem løber spildevand og regnvand i en fælles rørledning til renseanlægget. I et separatsystem løber spildevand og regnvand i hver sin ledning. Spildevandet løber til et renseanlæg, mens regnvandet løber til nærmeste sø, å eller hav.

Introfilm om kloakker:

Introfilm om kloakker

Hvilket kloaksystem findes, der hvor jeg bor?

Spildevandsplan
2012-2022

Ledningsoplysning