Kun 3 ting i dit lokum

Toilettet er ikke en skraldespand!       

I november, december og januar 2019-2020 kan du i BIO Næstved med din mobiltelefon deltage i et toiletspil, som vises på læredet, inden din film starter. Spillet er et led i vores oplysningskampagne, der har til formål at oplyse forbrugerne om, hvad de må putte i toilettet og gøre dem mere bevidste om, hvad konsekvenserne af deres dårlige toiletvaner kan være.

Kun tis, lort og papir må komme i toilettet
Intet "forsvinder", når du trækker ud i toilettet. Tis, lort og toiletpapir (og bræk) bliver til slam, der kan genanvendes som gødning på markerne. Det er derfor en vigtig ressource for samfundet. Alt andet hører ikke til i toilettet, da det kan medføre store miljømæssige omkostninger, når det rensede spildevand ledes ud i åer og vandløb med smårester af affald i. Det hører ikke hjemme i naturen.

Aaad… hvor ulækkert
48.900 kilo affald fra toiletterne i Næstved Kommune endte på renseanlæggene i 2018. Affald så som vatpinde, hår, klude, renseservietter, bleer, bind, tamponer og kondomer, som let sætter sig fast i pumperne i kloaknettet. Husk, at affald ikke bliver opløst på sin tur gennem kloakken, og det derfor gør stor skade på sin vej.

Du er med til at betale 
Det koster mange penge, når pumperne i kloaksystemet skal repareres, og det er op til flere gange om ugen, vi er nødt til at rykke ud til en stoppet pumpe. Det er forsyningen og kunderne, der betaler regningen for det.

Brug skraldespanden til dit affald
Hår, vatpinde, klude, renseservietter, bleer, bind osv. skal i skraldespanden, hvor det hører hjemme.

Læs mere