Ledningsoplysning

Kort med visning af forsyningens kloaksystem

Forsyningens kloaksystem ændrer sig hele tiden. Du skal derfor altid hente ledningsoplysninger, før du begynder et gravearbejde.

Kortet viser også vandledninger tilhørende forsyningen.

Angivne koter må ikke anvendes til fixkoter.

 

Har du husket LER?

Bemærkninger og signaturforklaring til ledningsoplysning

Ledningsoplysning med kloakledninger på privat grund kan findes her:

www.weblager.dk

Ved "låste" sager kan du kontakte:

Center for
Plan og Miljø
Byggemyndighed
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
byggesag@
naestved.dk

Telefon:
55 88 61 10