Min kloak

Grænsen mellem forsyningens kloaksystem og dit kloaksystem, går ved skellet ind til din bolig eller virksomhed. 

Du kan finde meget mere information om dine kloakker i vores samling af pjecer.

Ledningsoplysning med kloakledninger på privat grund fås hos:

Center for
Plan og Miljø
Byggemyndighed
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
byggesag@
naestved.dk

Telefon
55 88 61 10 

www.weblager.dk