Renseanlæg

Renseanlæggene i forsyningsområdet for NK-Spildevand renser spildevandet fra de boliger i Næstved Kommune, som er tilsluttet forsyningens kloaksystem.

Du kan finde renseanlæggene på kortet herunder:

Oversigt over renseanlæg