Introfilm om renseanlæg

På renseanlæg renses vandet på 3 måder: mekanisk, biologisk og kemisk.

Den mekaniske rensning er maskiner, der fjerner alle de store ting, som f.eks. toiletpapir, vatpinde, afføring, madolie og sand.

I den biologiske rensning spiser bakterierne alle de flydende ting i vandet, som f.eks. urin, opløst sukker, rengøringsmidler osv.

Til sidst, i den kemiske rensning bliver næringssaltet fosfat fjernet med jern.

Hvordan kan bakterier rense spildevand? Kan man drikke det rensede vand? Det og mange andre spørgsmål kan du finde svaret på i introduktionsfilmen om vandets vej gennem et renseanlæg nedenfor: