Menstrup Renseanlæg

Skælskørvej 100
4700 Næstved

Kapacitet 630 PE