Tømning af samletank

I regulativ for tømning af hustanke og samletanke i Næstved Kommune er det bestemt, at samletanke skal være omfattet af den kommunale tømningsordning.

NK–Spildevand A/S har indgået en aftale med firmaet Vest Slam, Næstved Landevej 18, 4250 Fuglebjerg om at stå for tømningen af samletanke i Næstved Kommune.

Der er meget forskel på, hvor tit tankene skal tømmes, da det afhænger af tankstørrelsen og ejendommens vandforbrug.

Når der behov for tømning, skal du derfor selv kontakte firmaet Vest Slam på telefon 22 88 54 90. Tanken vil blive tømt senest 48 timer, efter du har kontaktet firmaet.

NK–Spildevand A/S afregner direkte med firmaet, og du vil efterfølgende modtage en regning fra NK–Spildevand A/S for den tømning, der er foretaget.

Ønsker du at få tømt tanken med faste intervaller, f.eks. hver måned eller har du spørgsmål, skal du kontakte:

Gitte Thuesen Demant
gtd@nk-forsyning.dk
Telefon 55 78 51 26

Du kan læse Næstved Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke på vores side for vedtægter og regulativer.

Bestil tømning af samletank:

Vest Slam
Næstved Landevej 18
4250 Fuglebjerg
Tlf. 22 88 54 90
info@vestslam.dk
www.vestslam.dk