Tømning af samletank

Byrådet har den 9. oktober 2018 godkendt et nyt regulativ for tømningsordningen for hustanke i Næstved Kommune.

I regulativet er det vedtaget, at tømning af samletanke tages ud af tømningsordningen.

Hidtil har borgere med samletanke bestilt tømning hos Vest Slam og derefter modtaget opkrævning fra NK-Forsyning.

Fremover kan disse borgere bestille tømning af deres samletanke hos hvilket som helst slamsugerfirma og selv afregne direkte med slamsugeren.

Du kan læse det nye regulativ her.