Hvornår bliver tanken tømt?

Du kan finde oplysning om, hvornår din tank bliver tømt her. Vi gør dog opmærksom på, at den planlagte uge kun er vejledende og kan ændres af entreprenøren.

Som grundejer varsles du om tømningen via sms, mail eller brev. Varsling foretages ca. 14 dage før tømningen. Både grundejere og eventuelle lejere har mulighed for at tilmelde sig sms-tjenesten.

Grundejere og lejere har selv ansvaret for at kontrollere, at NK-Spildevands oplysninger om telefonnumre m.v. er korrekte, så husk at af- eller tilmelde dig varslingen i forbindelse med flytning.

Du kan tilmelde dig sms-varsling her.