SMS-besked

Som grundejer varsles du om tømningen via sms. Varsling foretages ca. 14 dage før tømningen. Både grundejere og eventuelle lejere har mulighed for at tilmelde sig sms-tjenesten.

Grundejere og lejere har selv ansvaret for at kontrollere, at NK-Spildevands oplysninger om telefonnumre m.v. er korrekte, så husk at af- eller tilmelde dig varslingen i forbindelse med flytning.

En sms-besked kan ikke modtages af fastnettelefoner. Derfor vil kunder, der alene har fastnettelefon, modtage meddelelse om tømning pr. brev eller e-mail.

Tilmelding til sms-varsling:

Du kan i nedenstående modul tilmelde og afmelde henholdsvis mobilnummer og e-mailadresse til sms-servicen.