SMS-besked

Varsling om tømning udsendes via sms.

En SMS-besked kan ikke modtages af fastnettelefoner. Derfor vil kunder, der alene har fastnettelefon, fremover modtage meddelelse om tømning pr. brev.

Hvis man foretrækker fortsat at få et brev som hidtil eller ønsker at modtage en e-mail, er der også mulighed for det. Så skal man blot henvende sig hos NK-Spildevand på tlf. 55 78 51 00 eller på e-mail spildevand@nk-forsyning.dk.

Tilmelding til sms-varsling:

Du kan i nedenstående modul tilmelde og afmelde henholdsvis mobilnummer og e-mailadresse til sms-servicen.