Hvad skal du sørge for?

Det er vigtigt, at du overholder følgende retningslinjer, så montøren kan få udskiftet måleren, når han er på stedet. Selve vandmåleren i din bolig er NK-Vands ejendom, og den skal vi vedligeholde. Resten af vandinstallationen er din ejendom. Derfor er følgende dit ansvar:

1. Afprøvning af ventiler

Du skal teste, at de 2 afspærringshaner ved måleren kan lukke for vandet, og at der ikke er tæring på rørene. Hvis ventilerne ikke virker, kan vores montør ikke skifte vandmåleren.

Sådan gør du:

  • Åbn for en vandhane i nærheden af vandmåleren.

  • Luk nu for ventilen før måleren (pilen på siden af måleren viser, hvilken vej vandet løber), så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen. Luk op for ventilen igen.

  • Luk derefter for den anden ventil, så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen.

  • Sørg for, at måleren er tilgængelig, og at montøren har uhindret adgang til denne. Er måleren placeret i et skab eller over et gulvtæppe, skal der være en ventil på begge sider af vandmåleren, før vi kan udskifte den.

  • I etageejendomme skal der være en afspærringsventil på begge sider af vandmåleren.

 

2. Hvis ventilen ikke virker 

Hvis ventilen før måler ikke virker, ønsker du ventil efter måler monteret eller repareret, eller hvis der er tæring på rørene, skal du få en autoriseret VVS-installatør til at reparere installationen, inden vores montør kommer på besøg.

Hvis ventil efter måleren ikke virker/ikke findes, kan målerskifte godt foretages alligevel, men skader pga. tilbageløb af vand fra husinstallationen er ejendomsejers eget ansvar.

(Skal du have besøg af en VVS-installatør, få da kontrolleret, at din kontraventil er i orden, så du ikke skal have 2 besøg.)

Når installationen er repareret, kan du fortsætte til punkt 3.
 
3. Gør klar til besøg

Når du får besøg af os, skal der være fri adgang til vandmåleren. Sidder måleren f.eks. i et kælderrum, skal du sørge for at flytte ting, der står i vejen. Er vandmåleren placeret under håndvasken eller i et skab, skal du tømme skabet. Af hygiejnemæssige årsager skal du sørge for, at der er gjort rent omkring vandmåleren.

Når vi har skiftet vandmåleren, skal du lade vandet løbe i nogle minutter for at gennemskylle din installation.

Afbrydelse af vandforsyningen kan medføre, at vandet ændrer farve og smag.

OBS. Det er forbrugerens ansvar at holde vandinstallationen i en sådan stand, at den kan tåle målerudskiftning. Kan dine rør m.v. ikke tåle, at måleren afmonteres, skal du selv betale for, at din installation bliver bragt i orden. Opstår der en utæthed eller er du nødt til at have en VVS-installatør til at lave noget på din installation efter målerudskiftning, skal du selv betale reparationen.