Hvordan fungerer de intelligente målere?

De nye målere ligner de gamle. Det, der adskiller dem fra de gamle modeller, er, at vandmålerens display nu er digitalt, og at vi/du løbende kan aflæse forbruget.

Med tiden vil din nye vandmåler løbende registrere dit vandforbrug. Én gang i timen døgnet rundt sender måleren data om, hvor meget vand du har brugt.

Fordele ved fjernaflæsning

De nye fjernaflæste målere vil med tiden løbende sende data til os, så vi altid har dit aktuelle forbrug. Det betyder, at du på sigt ikke længere skal aflæse din måler og indberette dette ved årsskiftet. Det vil i fremtiden ske helt automatisk. Indtil fjernaflæsningen er taget i brug, vil du dog fortsat modtage et aflæsningskort, som du skal indsende til os.

Fejlsøgning og forbedringsmuligheder

I fremtiden kan NK-Vand sætte ind over for f.eks. lækager fra rørbrud i ledningsnettet. Vi kan følge og optimere driften i forhold til bl.a. ledningsstryk, ledningstab og renovering af ledningsnettet, mv.

Alt dette åbner for en helt ny måde at bruge data på.

Automatisk indlæsning af forbrug til årsafregning og i forbindelse med flytninger betyder ligeledes besparelse på vores administrations-omkostninger. Der vil gå ca. 12-15 år, før batterierne i de nye målere skal skiftes.