Hvorfor skifter NK-Vand til nye digitale fjernaflæste målere?

OBS: NK-Vand giver besked, når fjernaflæsning bliver taget i brug.

Det er et lovkrav, at der skal udskiftes til nye målere.

Den nye vandmåler er med indbygget radiomodul, således at vandforsyningen med tiden vil kunne fjernaflæse vandmåleren, hvilket vil gøre aflæsningen nemmere for både dig og os. Du skal dog stadig indsende selvaflæsningskort, så længe du modtager et fra os.

Den nye digitale måler kan i fremtiden fjernaflæses. Hver time sender måleren information om dit forbrug. Det betyder, at du på længere sigt kommer til at kunne følge dit forbrug og selv kan aflæse, hvor meget du har brugt – time for time. Ligesom vi også kan se, hvis der er eventuelle lækager, når systemet er i drift.
Vi får alle mulighed for at registrere fejl og reagere hurtigere, så du i sidste ende kan spare både vand og penge. Samtidig sikrer det nye system en mere pålidelig og nøjagtig aflæsning.

Udskiftningen er uden udgift for dig som forbruger. Det er dog dit ansvar, at både afspærringsventiler kan lukkes og at installationen i øvrigt er holdt i god stand. Montøren vil ikke kunne stilles til ansvar ved eventuelle utætheder, der skyldes materialetræthed eller på anden vis uhensigtsmæssig stand af installation.